av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1231 artiklar

Dokumentmall artistavtalArtistavtal kan användas av en arrangör som anlitar ett band, artist eller konstnär som ska framföra en show, uppvisning, utställning eller liknande. Mallen bör inte användas av ett skivbolag vid kontrakterandet av en artist.

Avtalet har bland annat bestämmelser om force majeure och särskilda villkor i artistsammanhang för en sådan situation, olika typer av ersättningar till artisten, vem som står för skatter, bestämmelser om marknadsföring, utrustning, betalning av gaget i etapper och övriga villkor för att rama in framförandets samtliga delar som är viktiga i ett avtalsmässigt sammanhang.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Artistavtal för 496 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 1996 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Tips för ett korrekt upprättat avtal

Klausul 6 som handlar om artisternas gage är utformat för att göra artisterna tryggare och sätta en viss press på arrangören. Men litar ni på varandra och detta är en enkel fråga mellan parterna så kan ni givetvis utforma den här bestämmelsen hur ni vill, betalningen kan tex skickas via swish i sin helhet före eller efter föreställningen. Vad gäller övrig ersättning i klausul 7 så är det nog ofta så att traktamente inte är något ni talar om, i vart fall diskuteras nog i synnerhet inte ett sådant begrepp i mindre sammanhang. Klausul 7 är bara exempel på övriga kostnader som kan uppkomma. Använd den som inspiration och jämför med gaget och vilka övriga kostnader ni har kring spelningen. Skulle kringkostnaderna vara relativt stora kan ni argumentera för att gaget höjs. Detta är i och för sig en avtalsfråga, som måste förefalla vara rimlig sett till alla omständigheter. Klausul 7 kan i vart fall tas bort helt, eller så lägger ni in de kostnader som ni anser att ni bör ha betalt för specifikt utöver gaget för spelningen. Uppräkningen i klausul 7 är således exemplifierande.

Tänk på att ni måste välja endera av de två alternativ som anges i klausul 8 som handlar om ansvar för skatter. Detta är en väldigt viktig bestämmelse som ni måste komma överens om, vem står för inbetalning av skatterna i förhållande till gaget, betalas gaget ut som lön eller på faktura gentemot näringsverksamhet?

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Artistavtal för 496 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 1996 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.


Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.