Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hyresavtal mall lokal

Dela artikeln
tisdag, 02 oktober 2018 0

Hyresavtal mall lokal

Denna Word-mall är för uthyrning av lokal. Uthyrning av lokal skiljer sig väsentligt i många avseenden från de hyresavtal som används för t.ex. förstahandskontrakt vid uthyrning av privatbostad. Det finns många specialregleringar som måste behandlas mellan parterna vid upprättandet av ett hyresavtal för en lokal.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Här hittar du hyresavtal för bostad, förstahandskontraktandrahandskontrakt och uthyrning av egen bostad (ex rum i bostaden).

Vi har i en del fall i vår mall lämnat det öppet för parterna att komma överens i en särskild bilaga eller i annat fall kryssa för eller ange direkt på strecksatser vad som skall gälla mellan parterna. Vi har funderat över vad som kan verka vara en rimlig avvägning av parternas ansvar och förpliktelser gentemot varandra och därför i vissa situationer inte angett flertalet alternativ vid avtalsregleringen. Om ni är konfunderade över någon klausul och skulle vilja ändra den, skriv då en kommentar i tråden nedan så ska vi besvara er fråga om er föreslagna avtalsformulering skulle stå sig gentemot hyreslagen.

I övrigt har ni ett komplett avtal vid uthyrning av lokal i denna mall. I särskilda fall kanske ni vill ha specifika klausuler kopplade som bilagor till avtalet, såsom indexklausul eller fastighetsskatteklausul eller om ni vill utveckla miljöfrågor i en särskild miljöklausul. Ni kan också bifoga en brandskyddsklausul om vilket hyrestagaren och hyresvärden har gentemot varandra för att gällande brandskyddsregler skall iakttas. Önskar ni hjälp med detta, kan vi lägga upp det på sajten. Lägg i så fall ett önskemål om det i kommentar till mallen.

Kontrollera varje klausul så att det är i enlighet med er vilja och fyll i där bokstav X, Y, Z angivits, så har ni ett komplett hyresavtal för lokal som är i överensstämmelse med hyreslagens regleringar och gängse sedvanliga villkor i branschen på området.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan