av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1228 artiklar

Konsultavtal, även benämnt uppdragsavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och en frilansare/konsult/uppdragstagaren. I vissa situationer är samarbetsavtal det som är mer lämpligt eller passande i affärsrelationen. Du kan läsa mer om samarbetsavtal här.

Konsultavtal

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

I ett konsultavtal regleras uppdraget och tillhörande frågor, rapportering, konsultens och uppdragsgivarens ansvar, betalningsplan, fakturering, ersättningsform, avtalstid och i det sammanhanget uppsägningstid, vem som äger s.k. immateriella rättigheter (arbetsresultat), sekretess, på vilka grunder avtalet kan hävas, ansvar för s.k. underleverantörer samt sedvanliga bestämmelser i avtal såsom force majeure, konkurrens, överlåtelse av avtalet, tvist och ändringar av avtalet.

Till detta konsultavtal finns hänvisning till en del bilagor vilka är: tidsplan, rapportering, betalningsplan, konsultens rätt till förmåner och ersättning utöver lönearvode, särskild överenskommelse om äganderätt/nyttjanderätt till arbetsresultat, bilaga om konkurrens. I övrigt skall ni fylla i överallt där X anges.

Denna mall innehåller bland annat viktiga punkter som:

  • Uppdrag - omfattning
  • Rapportering
  • Konsultens och Uppdragsgivarens ansvar
  • Betalning - ersättning
  • Avtalstid
  • Sekretess
  • Underleverantörer
  • Konkurrens
  • Överlåtelse

Mina bästa tips för ett korrekt avtal med konsult och frilansare

Klausul 2 gällande att uppdraget ska utformas med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt kan konkretiseras och gärna exemplifieras i förhållande till det enskilda uppdragets karaktär. Ni kan skriva in detta direkt i klausulen eller om det är mer omfattande, lägga till en bilaga.

Gällande klausul 2.2 kan ni givetvis också komma överens om detta muntligen om ni behöver den flexibiliteten. Om ni vill kan ni exempelvis införa en bestämmelse i klausulen som anger inom vilka områden förändringar kan bestämmas muntligen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Det är inte säkert att du vill ställa krav på din konsult att ha en ansvarsförsäkring. Klausul 4.2 om detta ämne kan således tas bort, om ni inte ska ha det kravet på konsulten.

När konsulten ska fakturera är upp till er själva och hur lång betalningstiden ska vara. Likaledes om visst belopp ska betalas i förskott. Gör ändringar härom i klausul 7 ”fakturering” och skriv in i betalningsplanen som anges i klausul 6. Betalningsplanen kan givetvis skrivas in direkt i klausulen, ni behöver inte ange det i en bilaga.

Gällande avtalstid i klausul 9 så kan det likaså vara så att konsulten ska utföra en viss uppgift mot en deadline (eller så finns ingen deadline utan konsulten utför arbetsuppgifter i mån av tid och parterna kanske vill förhålla deadlines öppet inom vissa ramar). När arbetsuppgifterna är avklarade är uppdraget över - I sådant fall finns givetvis ingen grund till förlängning av avtalet. Ni får utforma klausul 9 i förhållande till hur uppdraget ser ut.

Om uppdragsgivaren väsentligt ändrar eller utökar uppdraget såsom angetts som grund för hävning enligt klausul 12 får ni givetvis först komma överens om en sådan ändring av eller utökning av uppdraget, i sådant fall finns givetvis inte en grund för hävning av avtalet på grund av denna omständighet. Ändrar ni eller utökas uppdraget, bör ni givetvis göra detta skriftligt. Ändringar och tillägg till avtalet bör göras skriftligt (klausul 19).

Vad som kan anses som väsentligt brytande av avtalet avseende hävningsgrund kan givetvis utvecklas i klausul 12.2, där ni kan konkretisera ämnet om ni så vill i förhållande till uppdragets karaktär.

Glöm inte att ni måste ange inom hur lång tid konsulten inte får vara verksam efter utgången av avtalstiden enligt konkurrensklausulen - klausul 16. Om ni ska ha en sådan klausul får dock bedömas högst individuellt från fall till fall. Det är en klausul ni verkligen bör ta upp till diskussion och stryka om den verkar helt ovidkommande till arbetets karaktär/konsultens arbetsuppgifter i övrigt.

Konsultavtal

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.