Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kundregister

Dela artikeln
torsdag, 04 oktober 2018 0

Kundregister mall

Denna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter om kunder och potentiella kunder och är värdefull bland annat när du ska planera och utforma din marknadsföring- och säljstrategi.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Som brainstorming kan du fundera över ifall följande ämnesområden kan vara intressanta att samla information om.

Företagskunder

 • Grundläggande om kunden. Namn, adress, telefon osv.
 • Ekonomisk statistik. Uppgifter ur årsredovisning och resultatrapport, registreringsbevis osv. Sammanställ exempelvis nyckeltal.
 • Avtal. Granska eventuella avtal med kunden. När går avtalen ut? Vilka tjänster/varor levererade du sist? Vad skulle kunna vara aktuellt i kundens verksamhet just nu?
 • Affärsrelation. Har allt gått problemfritt i era affärsrelationer? Om inte, vad har gått fel och vad gjorde du åt problemet? Hur kan du göra en uppföljning för att kunden ska känna goodwill och en ”push framåt”?
 • Kundens behov och förutsättningar. Analys av kundens behov. Analysera kundens marknad och förutsättningar samt eventuella framtidsplaner. Kanske ett samtal med kunden om dessa ämnen.

Konsumenter

 • Grundläggande om kunden. Namn, adress, telefon osv.
 • Kundens bakgrund. Utbildning, företag kunden varit involverad i, typ av arbeten.
 • Kundens livsomständigheter. Boende, familj, egendomar osv.
 • Avtal med kunden. Kontrollera kundens betalningsförmåga först och främst genom kreditkontroller och att det således inte finns ”prickar” hos fogden. Kontrollera särskilt relevanta klausuler ur ditt intresse i de avtal som är ingångna er emellan.
 • Kundens ekonomiska förutsättningar. Försök hitta så mycket information om kunden som möjligt som visar kundens ekonomiska förutsättningar för att köpa din vara/tjänst.
 • Historik. Analysera om det kan finnas några mönster i kundens köpbeteende gentemot dina varor/tjänster eller hur och om du kan lita på kunden avseende betalningar. Kanske brukar kunden vara i dröjsmål med betalning? Registrera de vanliga beteenden kunden har i de avseenden som påverkar er affärsrelation.

Ett kundregister kan du givetvis föra direkt på papper, i en mall i Excel eller i ett program som exempelvis FileMaker Pro, där det finns en avdelning för att föra kundregister.

Vi har gjort en enkel mall i Word där du kan fylla i information om dina kunder.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan