av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1228 artiklar

Lägenhetsarrende mallDet finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – lägenhetsarrende.

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt. Ofta är det en fördel att ändå teckna ett skriftligt avtal eftersom det då blir enklare att visa vilka arrendevillkor man har kommit överens om. Det måste också utgå någon form av ersättning.

Lägenhetsarrende

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende:

  • parkeringsplats på öppen mark utomhus
  • kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
  • kolonilott utan byggnad
  • kajplats
  • lekplats
  • upplagsplats
  • plats för brygga eller båt

Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:

  • idrottsföreningars klubbhus
  • sjöbod för bad eller fritidsfiske
  • jakthydda

Regleringen kring lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är inte reglerat i samma omfattning som de övriga arrendetyperna. Det innebär också att det finns färre tvingande regler, vilket ger parterna en större avtalsfrihet.

Reglerna om lägenhetsarrende har inte samlats i något eget kapitel. De uttryckliga reglerna om lägenhetsarrenden finns i stället i 8 kapitlet jordabalken och reglerna i 7 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar. Obs! Det är inte möjligt att få dispens från de få tvingande bestämmelser som gäller för lägenhetsarrende.

Skulle en situation uppkomma som inte specifikt regleras i avtalet skall ni läsa igenom lagtexten i jordabalken som är tillämpligt vid lägenhetsarrende, eller kontakta jurist.

Mina bästa tips för ett korrekt upprättat avtal

I avtalet framkommer i klausul 5.2 att arrendeavgiften ska betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång. Det framgår av 8 kap 12 § jordabalken följande: Arrendeavgift skall betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång, om ej annat avtalats.

Ni kan således skriva in i avtalet att arrendeavgiften ska förfalla till betalning enligt helt andra villkor. Det mest rimliga torde vara att fördela arrendeavgiften på 12 månader och att 1/12 av årets totala arrendeavgift förfaller till betalning i slutet av varje månad eller i början av varje månad i förskott för den kommande månaden. Alternativt kan ett alternativ vara att att man betalar 2 månader i förskott eller 3 månader i förskott. Det gör ni som ni själva vill.

Viktiga bestämmelser för arrendeavtalet är också förverkandebestämmelserna i klausul 11. Denna klausul hänvisar till de allmänna bestämmelserna om arrende i 8 kap jordabalken. Observera att om jordägaren försöker få till stånd ett förverkande av arrendestället så kan du undersöka praxis kring 8 kap 23 § 2 st. jordbalken som lyder: ”Arrenderätten är icke förverkad, om det som ligger arrendatorn till last är av ringa betydelse.” Väldigt viktig bestämmelse som ger dig juridisk legitimation till ett försvar i ett sådant sammanhang är 8 kap 24 § som handlar om rättelse innan jordägaren gjort bruk av sin rätt att säga upp avtalet. Då kan arrendatorn inte därefter skiljas från arrendestället på den grunder som anges i 8 kap 23 § punkt 1-3. Du ska också ha koll på att du inte kan skiljas från arrendestället på grund av dröjsmål vid betalning av arrendeavgiften om arrendeavgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen, se 8 kap 25 § jordbalken. Klausul 11 i avtalet hänvisar till alla dessa bestämmelser.

Mallen för lägenhetsarrende är i många fall utformad i anknytning till lagstiftning. Ska ni ändra något rådgör med jurist.

Lägenhetsarrende

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.