av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1232 artiklar

Leveransavtal mallEtt leveransavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid försäljning av produkter/tjänster/service.

Det är inte ett specifikt avtal om varjehanda försäljning i sig utan reglerar enbart såsom ett ramverk vad som gäller i den situation att en försäljning mellan parterna vidtas. Leveransavtalet kan därför betecknas som allmänna villkor som används mellan parterna vid varje enskild försäljning/överenskommelse om utförande av tjänst/service.

Läs igenom mallen för leveransavtal och fyll i där det anges X. Se till att alla villkor är i överensstämmelse med din vilja i den enskilda situationen.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Leveransavtal för 696 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3196 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Mina bästa tips för att korrekt avtal om leverans

Ska ni bara sälja en enstaka vara vid ett enstaka tillfälle bör ni använda ett vanligt köpeavtal. Leveransavtal är till för försäljning av en produkt eller en tjänst under en längre tidsperiod med löpande leveranser.

Vår mall för leveransavtal innehåller många bestämmelser, för att täcka alla möjliga upptänkliga situationer. Det kan vara så att leveransavtalet kan ”smalnas av” väsentligt i det enskilda fallet. Vissa klausuler har dock lagbestämmelser i bakgrunden, ni kan således inte plocka bort vilken klausul som helst från avtalet och tro att ert avtalsförhållande inte regleras så som är angivet i klausulen. Ett avtalsförhållande gällande försäljning av varor mellan näringsidkare exempelvis regleras alltid av köplagen såvida inte något annat avtalats mellan parterna än vad som anges i nämnda lag. Frånvaro av bestämmelse i ett avtal i en sådan situation leder automatiskt till utfyllande rätt genom i detta fall köplagen. Köplagen tillämpas således subsidiärt (i andra hand) om avtalsbestämmelse saknas inom ett område. Detta uttrycks i 3 § köplagen enligt följande:

Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

En annan lagstiftning som också är tillämplig mellan avtalsparterna även om man har ett leveransavtal är lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. En viktig regel där är den s.k. generalklausulen i 36 § som lyder enligt följande:

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Vill ni ändra i leveransavtalet är generalklausulen en yttersta gräns för hur klausulerna kan se ut, dvs. man kan inte ha oskäliga avtalsvillkor. Vad som är oskäligt i en given juridisk situation i den enskilda kontexten är givetvis ett ämne som kan bli mer eller mindre komplext. Vill ni ha hjälp att skräddarsy avtalet, välj den produkten så löser vi det.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

Beställ mallen Leveransavtal för 696 kr + moms. Önskar du tjänsten skräddarsytt avtal hjälper vår jurist dig hela vägen - då är priset 3196 kr + moms.

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.