Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Samarbetsavtal mall

Dela artikeln
fredag, 05 oktober 2018 0

Samarbetsavtal mall

Ett samarbetsavtal behöver inte vara skriftligt, det finns inga formkrav i svensk lag, dvs. du kan komma överens med vem du vill om ett samarbete muntligt. Men vill du av bevisskäl och för tydlighetens skull att parterna ska ha koll på vilka villkor som gäller för ert samarbete ska du givetvis upprätta ett skriftligt samarbetsavtal.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Samarbetsavtal – hur det förhåller sig till andra avtalsdokument

Samarbetsavtal ska inte förväxlas med aktieägaravtal i ett aktiebolag. Ett aktieägaravtal, kommanditbolagsavtal, handelsbolagsavtal osv. kan givetvis samtidigt vara ett samarbetsavtal. Ni kan ju lägga in alla nödvändiga klausuler i ett sådant avtal för att de klausuler som vanligen bör ingå i ett samarbetsavtal finns även i dem.

Vilka är parter i ett samarbetsavtal?

Men ett samarbetsavtal kan ingås mellan vem som helst och vad som helst. Det kan vara mellan två fysiska personer, mellan ett aktiebolag och en konsult, mellan stater, mellan internationella organisationer osv.

I de avseenden ni inte har bestämmelser i samarbetsavtalet gäller – lagen om enkla bolag

I svensk rätt gäller att när ett samarbete är för handen mellan vissa parter har vi en ”utfyllnadsrätt” i bakgrunden. Lagen om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102) gäller om parterna inte har avtalat sinsemellan om något som finns i den lagen. Enligt lagens 4 kap 1 § skall 4 kap 24 §§ tillämpas i den mån parterna inte träffat avtal om något annat. Man säger således att lagen är ”subsidiär”, dvs. tillämpas i andra hand om parterna inte har en bestämmelse i ett visst juridiskt område i deras avtal.

Varför betecknas ett samarbete som ett enkelt bolag?

Ett samarbete betecknas juridiskt som ett ”enkelt bolag”. Det behöver inte registreras någonstans och inget organisationsnummer erhålls således. Var och en av parterna redovisar fortfarande de intäkter och kostnader de har haft i samarbetet i sitt eget företag. Det viktiga att komma ihåg här är bara att staten har bestämt att samarbeten mellan människor inte ska vara ett helt oreglerat område. Om samhällsmedborgarna inte lyckas skriva bra samarbetsavtal som täcker situationer som kan leda till problem för dem vid eventuella tvister, så har samhället ordnat ett ”uppbackningssystem” för att lösa tvisterna i form av de regleringar som finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Detta samarbetsavtal som vi har utformat på Företagande skall i vissa delar fyllas i av er egen text. Vi har lämnat instruktioner i avtalet om vad denna text i förevarande fall skall handla om. Läs igenom avtalet noggrant och läs igenom i avtalet hänvisade lagrum, så ser ni om ni skulle vilja göra ytterligare undantag eller förtydliganden i förhållande till lagen om enkla bolag.

Har ni några frågor är det bara att höra av er till vår jurist John Knutsson som har upprättat samarbetsavtalet.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan