av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1194 artiklar

Uppsägning av anställd mallAntingen kan din arbetstagare bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Har din arbetstagare begått riktigt allvarliga handlingar kan denne bli avskedad. Ett avskedande drabbar hårdare eftersom det innebär att arbetstagaren inte får uppsägningslön.

På saklig grund

En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. För att få klarhet i detta uttrycks praktiska betydelse är det nödvändigt att granska rättspraxis, dvs. domarna från Arbetsdomstolen. Det finns ett mycket stort antal fall från Arbetsdomstolen, som handlar om uppsägning av personliga skäl. Likaså finns ett mycket stort antal rättsfall gällande uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist är ett klurigt begrepp som har många olika områden inom rättspraxis. Ska du säga upp din arbetstagare och hänvisa till arbetsbrist bör du rådgöra med en jurist.

Uppsägning pga arbetsbrist

Du kan dock använda vår mall och ange arbetsbrist som anledning till uppsägningen och beskriva vilka omständigheter som utgör denna arbetsbrist. Men du måste vara medveten om att Arbetsdomstolen har nekat många situationer gällande uppsägning på grund av arbetsbrist och istället fällt domslut om att det var uppsägning på grund av personliga skäl.

Likaså kanske du inte är medveten om att du kan säga upp din arbetstagare med angivande av arbetsbrist som grund när du ska göra förändringar på ditt företag, och vilka förändringar som godkänns i förhållande till begreppet "arbetsbrist" är en fråga man får analysera i belysning av praxis. Beställer du skräddarsydd mall så går vi igenom detta.

Uppsägning av anställd

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ, där mallens skapare jurist John Knutsson hjälper dig att utforma avtalet så det passar er situation.

Beställ enkelt med ett kortköp genom att klicka på knappen här under. Önskar du faktura kan du kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Uppsägning av personliga skäl

Gällande uppsägning på grund av personliga skäl består dock begreppet av tre kriterier som samtliga måste vara uppfyllda för att en uppsägning skall anses vara sakligt grundad:

1. Misskötsel
2. Medvetenhet
3. Skada

Om ni ska säga upp er anställd måste ni först veta vilka förutsättningar som krävs för att man skall anses ha gjort en giltig uppsägning i juridisk mening. Det finns olika typer av ”misskötsel” och vad som anses som misskötsel i lagens mening och vilken allvarlighetsgrad den ska vara av för att utgöra giltig grund för uppsägning är frågor som är av oerhört stor betydelse att gradera och kategorisera rätt.

Läs därför först John Knutssons mycket enkla och innehållsrika artikel om ämnesområdet, innan ni säger upp er anställd.

I vår uppsägningsmall uttrycks det att uppsägningen gjorts enligt 7 § lag om anställningsskydd. Det finns rader för grunderna till uppsägningen. Sakomständigheterna kan här utvecklas. Längst ner i mallen finns en avdelning för ett positivt utlåtande, dvs. de delar av arbetstagarens anställning som har varit bra om ni även önskar uttrycka något positivt om arbetstagarens vandel på arbetsplatsen i samband med uppsägningen.

Vi har även en mall som arbetstagaren kan använda om denne önskar inlämna en skriftlig uppsägning till företaget på eget initiativ. Den finns här.

En gratis mall för arbetsgivarbetyg har du här.

Uppsägning av anställd

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ, där mallens skapare jurist John Knutsson hjälper dig att utforma avtalet så det passar er situation.

Beställ enkelt med ett kortköp genom att klicka på knappen här under. Önskar du faktura kan du kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.