Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #5

 

Eftersom marginalskatten stiger kraftigt vid ett löneuttag utöver 523 200 kronor (brytpunkten för statlig inkomstskatt, 20 % om du inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång) kr under inkomståret 2020 finns det ofta fördelar med att försöka sprida inkomsterna från det egna aktiebolaget på flera familjemedlemmar.

Ingen lön till barn innan de fyllt 16 år

Lön kan aldrig betalas ut till företagsledarens barn om dessa inte fyllt 16 år. Lönen du betalar ut till det egna barnet måste vidare vara marknadsmässig. Om det egna barnet varit anställd i ditt aktiebolag med en timlön som är högre än 90 kr anser Skatteverket att du bör lämna uppgift i din deklaration om hur ersättningen till barnet beräknats. Du kan dock betala en betydligt högre lön, men den måste motiveras.

I första hand kan man försöka se till att de egna barnen under 2020 arbetar åt företaget, så att de får en löneinkomst på minst 20 000 kr. Denna inkomst är skattefri och ingen pensionsavgift ska betalas (det s.k. grundavdraget, vilket är högre enligt en skala beroende på vilken lön du har. Läs mer på SKV (Pdf).

Du får ut olika nivåer av jobbskatteavdrag beroende på hur hög lön du betalar ut.

 

Läs mer på Skatteverket om jobbskatteavdrag här och här.

I och med grundavdraget på 20 000 kr blir den totala skattebelastningen inte särskilt hög om du betalar ut låt säga 60 000 kr i nettolön till ditt barn.

Obs! För att en 16-åring ska få jobba 40 timmar i veckan ska grundskolan vara avslutad.

Make arbetar i fåmansaktiebolag

 

Är båda makarna företagsledare finns inga begränsningar för löneuttag eller uttag av förmåner. Om enbart ena maken är företagsledare betraktas den andra maken som medhjälpare, om denne deltar i verksamheten. I dessa fall är möjligheten till löneuttag för den medhjälpande maken dock begränsad.

Den del av en ersättning till medhjälpande make som anses överstiga marknadsmässig ersättning för utfört arbete skall beskattas hos företagsledaren.

Läs den information Skatteverket har om ämnet.

Tips #6: Utnyttja lågbeskattad aktieutdelning

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 1 år sedan
Här kan man också tänka sig att reglerna om inkomstdelning inom ramen för enkla bolag är av intresse i vissa fall (se t.ex. boken Enkla bolag i inkomstskatterätten).