Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips #18

Företagets avdragsrätt i inkomstdeklarationen för utgifter exklusive moms för måltider vid extern representation har slopats helt från 1 januari 2017. Det innebär att hela måltidsutgiften numera är en inte avdragsgill kostnad.

 

För momspliktiga företag får man i fortsättningen göra avdrag för viss moms på måltidsutgifter, men reglerna är delvis krångliga. I sammandrag gäller följande:

  • Är måltidsutgifterna per person lägre än 300 kr exkl. moms, får hela momsen dras av.
  • Är måltidsutgifterna högre än 300 kr exkl. moms kan man använda Skatteverkets schablonbelopp för momsavdrag. Det finns också en fördelningsmetod.

Vid personalfester och liknande intern representation för anställda gäller samma regler som vid extern representation.

Dock har företaget rätt till skäliga avdrag för övriga kostnader i samband med representationstillfället, t.ex. en teaterbiljett för 180 kr exkl. moms. Samma belopp gäller vid jubileumsfester, invigningar, visningar m.m.

Vad får räknas som representation?

Enligt lagtexten är en utgift för representation en omkostnad endast om den har omedelbart samband med verksamheten. Som exempel på ett omedelbart samband nämns i lagtexten ”...såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande...”

Se även: Många skattefria förmåner i aktiebolag

Extern representation

 

En omkostnad för extern representation kan uppstå när företaget bjuder utomstående, t.ex. kunder eller leverantörer. Enligt Skatteverket bör då krävas att representationen ingår som ett led i ”affärsförhandlingar”.

Obs! Att bjuda på dyrbara evenemang kan inte bara vålla problem för den som bjuder. Det är de offentligt anställda i stat, landsting och kommun som löper största risken att åtalas för mutbrott. För att motverka korruption inom det allmänna gäller mycket stränga regler för vad offentliganställda kan ta emot från utomstående. Se vår artikel här om mutor och bestickning.

Intern representation

Som intern representation räknas i förmånssammanhang enligt Skatteverket sådan personalvård som när ett företag betalar kostnaderna för anställdas deltagande vid personalfester, informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc.

 

I normalfallet ska de anställda inte få någon skattepliktig förmån för att de fått äta på arbetsgivarens bekostnad vid intern representation. I vissa situationer uppstår dock en kostförmån.

När det gäller avdrag för utgifter för förtäring anges från 2017 i inkomstskattelagen att sådant avdrag får ske ”om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde”. Vad den nya formuleringen i lagen exakt betyder i kronor vet man inte. Skatteverket har ännu inget sagt och inga domstolar heller. Skatteverket säger dock i en äldre rekommendation om enklare förtäring vid styrelsemöten i företag, att dessa är avdragsgilla för en kostnad på 60 kr exkl. moms. Vid den enklare förtäring som får förekomma som personalvårdsförmån brukar man räkna med en godtagbar avdragsgill kostnad på 30-40 kr per person.

Obs! Avdrag bör enligt Skatteverket inte göras för mer än högst två personalfester om året. Det går naturligtvis att anordna fler personalfester än två, men kostnaderna för dessa blir då inte avdragsgilla alls.

Relaterad läsning: Hur du bokför representation

Om det inte betraktas som representation?

När anställda får fri kost vid möten och konferenser som ur förmånssynpunkt inte jämställs med representation, får de anställda en kostförmån. Kostnaderna för personalens måltider i samband med möten och konferenser är avdragsgilla i sin helhet för arbetsgivaren. Det gäller oavsett om de ur förmånssynpunkt räknas som intern representation eller inte.

Läs vidare om representation på Skatteverkets hemsida här och här.

Tips #19: Företaget kan betala vård, rehabilitering, ögonoperationer, provrörsbefruktningar, m.m.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.