Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #19

Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdas räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för den anställda. Från och med den 1 juli 2018 slopades skattefriheten och den som får fri hälso- och sjukvård ska beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån.

 

Följande förmåner är dock undantagna från skatteplikt även efter den 1 juli 2018:

  • vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
  • läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
  • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
  • vaccinationer som beror på tjänsten

Hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller men som inte avser rehabilitering, företagshälsovård eller förebyggande behandling är en skattepliktig förmån. Skatteverket anser att till skattepliktig hälso- och sjukvård hör vanliga läkarundersökningar, provtagningar, röntgen, operationer m.m. Se SKV.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Reglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tagits i samband med tjänst upphörde att gälla den 1 juli 2018. Bestämmelserna infördes 1950 innan den allmänna försäkringen infördes. Denna typ av försäkring har nu spelat ut sin roll och erbjuds inte längre på marknaden. Förmån av fri sjukvårdsförsäkring ska därmed alltid beskattas.

Arbetsgivarens avdragsrätt

Bestämmelserna om arbetsgivarens avdragsrätt för kostnader för hälso- och sjukvård, läkemedel, vaccinationer, företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling finns i 16 kap. 22-24 §§ IL. Som en följd av att skattefriheten för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad slopas, försvinner det nuvarande avdragsförbudet för sådana utgifter när det gäller anställda (16 kap. 22 § IL). Läs mer här på SKV.

Tips #20: Dubbla bostäder och resor hem

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.