Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #1

 

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskild näringsverksamhet eller fysisk person som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten. Juridiska personer får göra avdrag med högst 25 procent. Varje periodiseringsfond kan hållas obeskattad under högst sex år. Det sjätte året efter den ursprungliga avsättningen måste fonden återföras till beskattning i aktiebolaget, men ingår då på nytt i underlaget för avsättning till en ny periodiseringsfond.

Det finns en skatt på periodiseringsfonder

Juridiska personer som har gjort avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Tidigare gällde enligt inkomstskattelagen (upphör att gälla 2019-01-01) följande:

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Statslåneräntan ska dock som lägst anses vara 0,5 procent.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

 

Sedan 2019-01-01 gäller dock att schablonintäkten skall vara 100 % av statslåneräntan. Det innebär att beskattningsår som har påbörjats före 2019-01-01 ska tillämpa 72 % av statslåneräntan och beskattningsår som påbörjats efter 2019-01-01 ska tillämpa 100 % av statslåneräntan.

Här kan du se statslåneräntan.

Läs mer om schablonintäkt på periodiseringsfonder här.

 

Fördjupa dig i periodiseringsfonder i Skatteverkets rättsliga vägledning här.

Se vårt exempel: hur du bokför avsättning till periodiseringsfond

Övergångsvisa återföringsbestämmelser för juridiska personer

Med anledning av att den statliga skatten för juridiska personer sänks i två steg, först från 22 procent till 21,4 procent och sen till 20,6 procent, har en särskild övergångsbestämmelse om återföring av periodiseringsfond införts för juridiska personer. Läs vidare här på Skatteverkets hemsida.

Omedelbar återföring

Det finns några situationer då en periodiseringsfond omedelbart måste återföras till beskattning, även om tidsfristen på sex år inte löpt ut. Ett av dessa skäl är när man upphör att bedriva näringsverksamhet. Läs här om andra skäl på Skatteverkets webbplats för olika företagsformer.

Överföra periodiseringsfond till någon annan

Man kan föra över en eller flera periodiseringsfonder mellan olika företagsformer. Läs vidare här.

Tips #2: Tantiem alternativ ersättning till företagsledaren

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.