Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #12

 

Med personalvårdsförmåner menas ”enklare åtgärder av mindre värde, som inte är ett direkt vederlag för utfört arbete”. Syftet är att dessa förmåner ska öka personalens trivsel på arbetsplatsen. Ett grundläggande villkor är att dessa ska erbjudas till alla anställda på likartade villkor.

En personalvårdsförmån måste vidare ha mindre värde för att vara skattefri. Vad som menas med mindre värde ska enligt Skatteverket prövas för varje förmån för sig. En anställd kan exempelvis under samma år få samtliga av följande förmåner som är av typen personalvårdsförmåner, så länge varje enskild förmån är av mindre värde;

  • Enklare förtäring
  • Motionsförmån
  • Personalutflykt
  • Enklare högtidsuppvaktning
  • Kontorsmassage
  • Kostrådgivning
  • Fotvård

Obs! Det finns en rad sporter och friskvårdsförmåner som t ex styrketräning, tennis, stresshantering, yoga, massage och nikotinavvänjning, som Skatteverket betraktar som skattefria. Se listan med samtliga här.

Missa inte: Många skattefria förmåner i aktiebolag

Vad får en motionsförmån kosta?

Enligt Skatteverkets uppfattning utgör ett friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård om 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kr ska de anställda förmånsbeskattas för det belopp som överstiger 5 000 kr.

 

Läs vidare om motion och annan friskvård här på SKV.

Se även: Så här bokför du personalförmåner

Obs! Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet.

Läs mer om ämnet på Skatteverkets hemsida här.

För att veta specifikt vilka typer av aktiviteter som är skattefria förmåner eller ej läs Skatteverkets lista här.

Tips #13: Så fungerar personalrabatter som förmån

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.