Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Så fungerar personalvårdsförmåner

Dela artikeln
tisdag, 10 april 2018 0
Tennis är ett exempel på förmån som är skattebefriad Tennis är ett exempel på förmån som är skattebefriad

Skatteplaneringstips i AB #12

Med personalvårdsförmåner menas ”enklare åtgärder av mindre värde, som inte är ett direkt vederlag för utfört arbete”. Syftet är att dessa förmåner ska öka personalens trivsel på arbetsplatsen. Ett grundläggande villkor är att dessa ska erbjudas till alla anställda på likartade villkor.

En personalvårdsförmån måste vidare ha mindre värde för att vara skattefri. Vad som menas med mindre värde ska enligt Skatteverket prövas för varje förmån för sig. En anställd kan exempelvis under samma år få samtliga av följande förmåner som är av typen personalvårdsförmåner, så länge varje enskild förmån är av mindre värde;

  • Enklare förtäring
  • Motionsförmån
  • Personalutflykt
  • Enklare högtidsuppvaktning
  • Kontorsmassage
  • Kostrådgivning
  • Fotvård

Obs! Det finns en rad sporter och friskvårdsförmåner som t ex styrketräning, tennis, stresshantering, yoga, massage och nikotinavvänjning, som Skatteverket betraktar som skattefria. Se listan med samtliga här.

Många skattefria förmåner i aktiebolag

Vad får en motionsförmån kosta?

Tyvärr finns det inga klara besked i lagreglerna eller från Skatteverket hur mycket en motionsförmån av mindre värde får kosta. Skattemyndigheten i Göteborg har dock uttalat för mer än tio år sedan att ett årskort på ett gym kan få kosta upp till 5000-6000 kr och ändå anses vara av mindre värde.

Så här bokför du personalförmåner

Obs! Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet.

Läs mer om ämnet på Skatteverkets hemsida här.

Läs vidare på Svenska golfförbundets hemsida.

Listan på ej skattefria förmåner hittar du här.

Tips #13: Så fungerar personalrabatter som förmån

 

Välj kommun från listan