Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #2

 

Den stora sänkningen av bolagsskatten som skedde med 4,3 procentenheter från 2013 gjorde att en avsättning till så kallat tantiem i årsredovisningen blev riktigt intressant. För varje 100 000 kr i avdrag för avsättning till tantiem som flyttade vinst i bolaget från 2012 till 2013, tjänade bolaget närmare 6000 kr i sänkt bolagsskatt.

Det går i princip till så här: om du drar av tantiem sänker det vinsten som alla andra kostnader. Om du vet att bolagsskatten kommer vara lägre året efter du tänkt dra av tantiem, drar du av tantiemet året innan skattesänkningen så resultatet är högre i bolaget det år skatten är lägre.

Eftersom det blev så uppenbart fördelaktigt att sätta av till tantiem 2012 har Skatteverket publicerat ett ställningstagande om tantiem. Eftersom Skatteverket tycks vilja angripa avsättning till tantiem ett enstaka år, är det nog klokt att den som börjar göra avsättning till tantiem i årsredovisningen fortsätter med nya avsättningar till tantiem åtminstone ytterligare några år efter den första avsättningen om resultatet i bolaget så medger.

Definition: Tantiem är en resultatbaserad ersättning som ibland betalas ut av fåmansföretag till företagsledare eller andra nyckelpersoner. En ersättning för tantiem behandlas vid utbetalningen som lön. Kort kan man beskriva tantiem som en belöning i form av lönetillägg. Ett synonymt ord är bonus. Det är inte enbart ägaren av ett fåmansbolag som kan få ett tantiem. Ett tantiem eller liknande vinstdelning kan i princip tilldelas vilken anställd som helst i ett aktiebolag och det även om ägaren själv inte får något tantiem. Källa: Visma Spcs

 

Alla företagare bör skatteplanera, även du

Kommentar: Om du vet att det kommer att bli en sänkning av bolagsskatten i framtiden kan du ha tantiem i bakhuvudet och dra av det året före bolagsskattesänkningen. Åren därefter kan du dra av för tantiem några år för att inte Skatteverket ska anse att du har gjort det i skatteplaneringssyfte, men du behöver ju inte dra av lika mycket för det.

Från 2019 kommer bolagsskatten att sänkas till 21,4 procent och från 2021 blir bolagsskatten 20,6 procent. Detta har riksdagen redan beslutat. På den uppskjutna skatten med tantiem tjänar bolaget viss ränta under ett år. Förtjänsten på tantiem är dock normalt sett relativt liten.

 

Exempel: Avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed är 500 000 kronor och den uppskjutna skatten blir 110 000 kronor. Bolaget skulle annars lånat det beloppet till fyra procents ränta. På ett år sparar bolaget då ungefär 3 500 kronor på den uppskjutna bolagsskatten. Om avsättningen till tantiem sker året före det att bolagsskatten sänks med 0,6 procent, tjänar bolaget 3 000 kr i minskad skatt.

Detta är ett ämne du måste vara ytterst försiktig med. Läs Skatteverkets ställningstagande ”Skatteplanering med tantiem” i deras rättsliga vägledning.

Tips #3: Viktiga belopp och procentsatser för skatter/avdrag för inkomståret

Visa kommentarer 2
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 4 år sedan
Bra artiklar detta! Är tantiem pensionsgrundande?
Går det bra att dela ut till en styrelseledamot och VD?
| Anmäl | 4 år sedan
Tack Jan. Tantiem är normalt pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande.

På fråga 2: Ja, tantiem kan betalas ut till styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Du kan även se en kort sammanställning på Collectum över vilka inkomster som betraktas som pensionsgrundande - där tantiem benämns som en av dessa. Se följande länk: https://www.collectum.se/sv/Foretag/Sa-administrerar-ni-ITP/Rapportera-andringar-for-anstallda/Pensionsmedforande-lon-/

Med vänliga hälsningar

John Knutsson