Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Tantiem alternativ ersättning till företagsledaren

Dela artikeln
tisdag, 10 april 2018 2
Tantiem är en resultatbaserad ersättning, synonymt med bonus Tantiem är en resultatbaserad ersättning, synonymt med bonus

Skatteplaneringstips i AB #2

Den stora sänkningen av bolagsskatten som skedde med 4,3 procentenheter från 2013 gjorde att en avsättning till så kallat tantiem i årsredovisningen blev riktigt intressant. För varje 100 000 kr i avdrag för avsättning till tantiem som flyttade vinst i bolaget från 2012 till 2013, tjänade bolaget närmare 6000 kr i sänkt bolagsskatt.

Det går i princip till så här: om du drar av tantiem sänker det vinsten som alla andra kostnader. Om du vet att bolagsskatten kommer vara lägre året efter du tänkt dra av tantiem, drar du av tantiemet året innan skattesänkningen så resultatet är högre i bolaget det år skatten är lägre.

Eftersom det blev så uppenbart fördelaktigt att sätta av till tantiem 2012 har Skatteverket publicerat ett ställningstagande om tantiem. Eftersom Skatteverket tycks vilja angripa avsättning till tantiem ett enstaka år, är det nog klokt att den som börjar göra avsättning till tantiem i årsredovisningen fortsätter med nya avsättningar till tantiem åtminstone ytterligare några år efter den första avsättningen om resultatet i bolaget så medger.

Definition: Tantiem är en resultatbaserad ersättning som ibland betalas ut av fåmansföretag till företagsledare eller andra nyckelpersoner. En ersättning för tantiem behandlas vid utbetalningen som lön. Kort kan man beskriva tantiem som en belöning i form av lönetillägg. Ett synonymt ord är bonus. Det är inte enbart ägaren av ett fåmansbolag som kan få ett tantiem. Ett tantiem eller liknande vinstdelning kan i princip tilldelas vilken anställd som helst i ett aktiebolag och det även om ägaren själv inte får något tantiem. Källa: Visma Spcs

Alla företagare bör skatteplanera, även du

Kommentar: Om du vet att det kommer att bli en sänkning av bolagsskatten i framtiden kan du ha tantiem i bakhuvudet och dra av det året före bolagsskattesänkningen. Åren därefter kan du dra av för tantiem några år för att inte Skatteverket ska anse att du har gjort det i skatteplaneringssyfte, men du behöver ju inte dra av lika mycket för det. 

Detta är ett ämne du måste vara ytterst försiktig med. Läs Skatteverkets ställningstagande ”Skatteplanering med tantiem” i deras rättsliga vägledning.

Tips #3: Lön/brytpunkt/belopp för statlig skatt, sjuk- och föräldrapenning, pension och marginalskatt

Kommentarer

Veckans hetaste

 

Välj kommun från listan