Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Dela artikeln
måndag, 04 mars 2019 2
Tjänstebil, privatbil, leasingbil, alternativen är många Tjänstebil, privatbil, leasingbil, alternativen är många

Skatteplaneringstips #15

Detta är en vanlig fråga som många funderar över. Här reder vi ut några saker för att försöka skapa klarhet.

Följande är generella råd på området:

 • Tänker du köra en relativt ny och dyrare bil – välj tjänstebil
 • Kör du mer än 3000 mil i tjänsten varje år – välj tjänstebil
 • Kör du en nyare miljöbil – välj tjänstebil
 • Kör du bortåt tusen mil i tjänsten eller mer med en bil med 4-5 år eller mer på nacken och som är värd mindre än 200-250 000 kr? Äg bilen privat och ta ut milpengar för tjänsteresorna.

Leasingbil är oftast förmånligast

Om du ska köra tjänstebil och bilen ska användas i en momspliktig verksamhet är det vanligtvis mest ekonomiskt för företaget att leasa tjänstebilen. Detta gäller även om företaget har pengar på banken och inte skulle behöva låna för ett köp. Detta beror på att halva momsen på leasingavgifter alltid är avdragsgilla som ingående moms, men att ingen del av momsen i de flesta fall får dras av som ingående moms vid ett köp av en personbil.

Obs! Ju lägre restvärde som man sätter i leasingavtalet, desto större blir momsavdraget. Sätter man exempelvis restvärdet till 20 procent och bilen kostar 400 000 kr inkl. moms blir 32 000 kr av momsen på bilen avdragsgill som ingående moms.

Exempel: Bilen kostar 400 000 kr och restvärdet är 20 procent. Det innebär att 80 procent av bilens pris ska betalas via leasingavgifter, dvs. 320 000 kr inkl. moms. Eftersom momsen på en bil är 25 procent (dvs. 20 procent av bilens kostnad inkl. moms), så är 64 000 kr av dessa 320 000 kr den moms som ska betalas via leasingavgifterna. Hälften av denna moms är avdragsgill, dvs. 32 000 kr.

Betala bort bilförmånen

För den som är ägare och anställd i sitt eget aktiebolag och får skattepliktiga förmåner, exempelvis en bilförmån, är det förmånligt och ger dessutom praktiska fördelar att alltid som vana att av privata pengar betala till bolaget för en skattepliktig förmån, så att inget förmånsvärde uppstår alls. Detta sker enkelt genom att ägaren senast samma månad som förmånen blir skattepliktig, betalar in exakt samma belopp till bolaget av sina privata pengar. På så vis elimineras den skattepliktiga förmånen och ingen redovisning av förmånen behöver ske i någon skattedeklaration.

Om ägaren av bolaget samtidigt som denne betalar för en förmån, höjer sin kontanta lön med exakt samma belopp som betalas för förmånen, uppstår ingen som helst extra kostnad för förmånen, vare sig för bolaget eller för ägaren. Läs vidare hur det fungerar och olika perspektiv på ämnet här.

Hur bör du göra med bensinen?

För dig som är företagare och själv bestämmer hur företagets pengar ska användas är det i regel ingen idé att välja fri bensin till sina privatresor.

Anledningen till detta ska åskådliggöras med följande exempel: Företaget betalar bensin för privatkörning för 1000 mil med 14 000 kr. Momsavdrag kan göras med 2 800 kr. Nettokostnaden för bensin blir 11 200 kr för företaget. Företaget behöver dock inte betala arbetsgivaravgifter på 120 procent av bensinförmånen, utan då gäller 100 procent (120 procent av bensinen är skattepliktig, något Miljöpartiet har drivit igenom). Avgifterna blir cirka 3 500 kr. Total utgift för företaget blir cirka 14 700 kr för själva bensinförmånen.

På förmånen som är ca 13 400 kr ska företagaren även betala en inkomstskatt. Vid låg marginalskatt är den cirka 4 300 kr. Om företagaren tar ut lön vid låg marginalskatt för att betala förmånsskatten krävs ett löneuttag på cirka 6 300 kr, vilket kostar företaget cirka 8 300 kr inkl. arbetsgivaravgifter att betala ut. Företaget behöver alltså punga ut med totalt cirka 23 000 kr för att bekosta bensinförmånen.

Om företagaren vid låg marginalskatt ska få 14 000 kr över för att betala bensin till privatkörning själv, krävs en löneutbetalning på cirka 20 600 kr vilket med arbetsgivaravgifter kostar företaget cirka 27 000 kr.

Det är således 4 000 kr billigare att bekosta bensinen genom företaget än genom att betala den för privata pengar.

Obs! Om bolaget har hög marginalskatt är det betydligt högre siffror dock. Om företaget betalar bensin för privatkörning med 14 000 kr behöver företaget betala cirka 37 200 kr för att bekosta bensinförmånen och betalas den med en lön så kostar den med arbetsgivaravgifter 40 000 kr för företaget.

Obs! Om du kör mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma kalenderår ska förmånsvärdet på en tjänstebil sättas ned till 75 procent av fullt värde.

Obs! Miljöbilar har lägre förmånsvärde än andra bilar.

Läs även: Dra av kostnader för tjänstebil och bensin och diesel

Parkeringsplats

Det kan aldrig uppstå någon skattepliktig förmån om företaget betalar en parkeringsplats vid arbetsplatsen för dig som har tjänstebil. Arbetsgivaren får också avdrag för kostnaden för p-plats för tjänstebil.

Obs! Det uppstår inte någon skattepliktig förmån om företaget betalar för vanliga p-avgifter som uppkommer under tjänsteresor.

Trängselskatt för tjänstebil ger förmån från 2018

Trängselskatt finns sedan länge både i Stockholm och Göteborg och från 2018 kan du behöva betala trängselskatten för privata resor med tjänstebilen med egna, beskattade pengar eller ta upp en skattepliktig förmån när företaget betalar sådan trängselskatt. Motsvarande gäller från 2018 för broavgifterna i Sundsvall och Motala.

Läs vidare på Skatteverkets hemsida här.

Kan en bilförmån undvikas?

Det är mycket svårt. Du ska helst ha en gps (som är avdragsgill) för att registrera körsträckorna så det framstår att det är tjänsteresor eller att bilen bara använts för privatkörning i ringa omfattning (högst 100 privatmil vid högst 10 tillfällen per år).

Tips: Det finns numera elektroniska körjournaler som via inbyggd GPS automatiskt kan registrera varenda körsträcka. En sådan är dessutom avdragsgill.

Tips #16: Fördelar med att betala bort förmånsvärdet

Kommentarer

 • Carl-Gunnar Dahl
  Carl-Gunnar Dahl torsdag, 07 mars 2019

  Bra artikel och bra tips om elektronisk körjournal. Vi har skrivit körjournal innan, men nu använder vi elektronisk körjournal från http://www.jiricom.se och är helnöjda. Förutom man slipper skriva körjournal så har dem många bra funktioner där man får bra koll på bilens ekonomi, leasing m.m.

 • Mikael Haeggman
  Mikael Haeggman onsdag, 24 oktober 2018

  För dig som har eget AB så är det mycket förmånligt att välja ”dyr” elbil framför tämligen ordinär standardbil

  Prova gärna att jämföra själv här

  http://www.teslakalkylen.com

 

Välj kommun från listan