av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
112 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #6

 

Detta handlar om de s.k. 3:12 reglerna. Ägare till ett s.k. fåmansägt aktiebolag vars aktier är s.k. kvalificerade aktier, kan ta ut en viss utdelning på aktierna i bolaget till relativt låg skatt. I normala fall betalar bolaget först bolagsskatt på en vinst. En viss del av den beskattade vinsten kan därefter delas ut till ägare av kvalificerade aktier som som då betalar 20 procent skatt på utdelningen. När bolagsskatten nu är 21,4 % (2019) blir skattebelastningen totalt 37,12 % vid utdelningar av vinster, vilket är mindre än om det hade betalats ut som lön istället med kommunalskatt och sociala avgifter. Men bara lite mindre! Såvida du inte har så hög lön att du annars hade fått betala s.k. statlig inkomstskatt på en lön över en viss gräns.

Mer om hur du beräknar skatt med 3:12-reglerna

Denna gräns för hur mycket utdelning man ska kunna ta ut kallas gränsbelopp. Om en del av, eller hela utdelningsutrymmet inte utnyttjas för ett enskilt år, får det outnyttjade utrymmet sparas till ett senare år. Det får sparas hur länge som helst och räknas upp med statslåneräntan + tre procentenheter, vilket innebär 3,51 % för beskattningsåret 2019 (vid beräkningen används statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret). Läs mer här på SKV.

Det finns två metoder för ett gränsbelopp:

  • (171 875 kr för inkomstår 2019). Du får dock bara använda schablonregeln (också kallad förenklingsregeln) i ett aktiebolag per år, om du äger flera fåmansbolag.
  • Gränsbeloppet får alternativt beräknas enligt huvudregeln som summan av en andel av anskaffningsvärdet på aktierna + ett lönesummebelopp, som normalt är 50 procent av årslönesumman i bolaget.

Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Läs mer här på SKV.

Tips #7: Vid hög vinst, sänk skatten genom att vara passiv

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.