Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #6

Detta handlar om de så kallade 3:12 reglerna. Ägare till ett fåmansägt aktiebolag vars aktier är så kallade kvalificerade aktier, kan ta ut en viss utdelning på aktierna i bolaget till relativt låg skatt. I normala fall betalar bolaget först bolagsskatt på en vinst. En viss del av den beskattade vinsten kan därefter delas ut till ägare av kvalificerade aktier som som då betalar 20 procent skatt på utdelningen.

 

När bolagsskatten nu är 21,4 % (2020) blir skattebelastningen totalt 37,12 % vid utdelningar av vinster, vilket är mindre än om det hade betalats ut som lön istället med kommunalskatt och sociala avgifter. Men bara lite mindre! Såvida du inte har så hög lön att du annars hade fått betala s.k. statlig inkomstskatt på en lön över en viss gräns. 

Se även: Hur du beräknar skatt med 3:12-reglerna

Denna gräns för hur mycket utdelning man ska kunna ta ut kallas gränsbelopp. Om en del av, eller hela utdelningsutrymmet inte utnyttjas för ett enskilt år, får det outnyttjade utrymmet sparas till ett senare år. Det får sparas hur länge som helst och räknas upp med statslåneräntan + tre procentenheter. Med statslåneräntan avses  räntesatsen vid utgången av november månad året före beskattningsåret. Läs mer här på SKV. Se statslåneräntan här.

Obs: Från och med 1 januari 2021 sänks bolagsskatten till 20,6 procent.

Det finns två metoder för ett gränsbelopp:

  • (171 875 kr för inkomstår 2019). Du får dock bara använda schablonregeln (också kallad förenklingsregeln) i ett aktiebolag per år, om du äger flera fåmansbolag.
  • Gränsbeloppet får alternativt beräknas enligt huvudregeln. Huvudregeln bygger på ett antal individuella faktorer och räknas för inkomståret 2019 fram så här: Omkostnadsbelopp x 9,51 procent + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103,51 procent = årets gränsbelopp.

Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier. Läs mer här på SKV.

Tips #7: Vid hög vinst, sänk skatten genom att vara passiv

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 5 månader sedan
Hej! Jag frilansar som konsult i eget AB utan andra anställda och tar ut lön upp till gränsen för statlig inkomstskatt. Vilka skäl skulle det finnas för mig att spara utdelningen till senare istället för att ta ut den direkt? För konsumtion behöver jag det inte nu, utan väljer mellan att spara på ena eller andra sättet.