av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
112 artiklar

 

Skatteplaneringstips i AB #3

Artikeln avser skattereglerna 2018 och alltså inkomståret 2018, därmed deklarationen 2019.

På denna sida har jag samlat lönegränser och brytpunkter för skatter och avdrag. Det är saker där du enkelt kan påverka skatten på uttagna pengar till dig och andra.

Sidan innehåller följande rubriker:

 • Skattefri bilersättning
 • Bilförmånsberäkning
 • Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)
 • Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)
 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt
 • Förseningsavgifter
 • Försäljning av näringsfastighet 
 • Grundavdrag
 • Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag
 • Gåvor till anställda, skattefria
 • Kost
 • Traktamente
 • Representation
 • Skattetillägg
 • Uppskov med beskattning vid bostadsbyte
 • Vidare läsning – Skatteverkets listor över belopp och procentsatser 2019

Skattefri bilersättning

 

Egen bil: 18,50 kr/mil

Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.

 

Obs! Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr för resor mellan bostad och arbetsplats.

Bilförmånsberäkning

På SKV kan du beräkna förmånsvärdet på din bil via bilmärket eller via modellkoden. Se här

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Statlig inkomstskatt för juridiska personer (bolagsskatten)

För juridiska personer är den statliga inkomstskatten 21,4 procent av den beskattningsbara inkomsten (tidigare 22 %). Skattesatsen om 21,4 procent gäller beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018. Läs mer på SKV om skatteutvecklingen de kommande åren.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för fysiska personer (marginalskatt)

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt: 504 400 kr (20 %)

Övre brytpunkt: 703 000 kr (25 %)

Tar vi i beaktande grundavdraget så får vi skiktgränsen (skiktgränsen är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag = beskattningsbar förvärvsinkomst). Nedre skiktgränsen är 490 700 kr (20 %) och övre skiktgränsen är 689 300 kr (25 %). Det innebär att mellan 490 700 kr och 689 300 kr är den statliga skatten 20 procent på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 689 300 kr är den statliga inkomstskatten 25 procent.

Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.

Nedre brytpunkt: 547 500 kr (20 %)

Övre brytpunkt: 733 300 kr (25 %)

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgiften för småhus hade vid införandet inkomståret 2008 ett takbelopp på 6 000 kr för varje småhus. För inkomstår 2019 har takbeloppet indexomräknats till 8 049 kr.

Läs vidare här på SKV om den kommunala fastighetsavgiften och den statliga fastighetsskatten för olika typer av boenden.

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.

Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.

Periodisk sammanställning: 1 250 kr

Obs! Inkomstdeklaration lämnad efter deklarationstidpunkten för ett aktiebolag leder till 6250 kr i förseningsavgift och ökar sedan väsentligt i vissa tidsintervall om deklarationen dröjer ytterligare.

Läs vidare här om Skatteverkets förseningsavgifter.

Försäljning av näringsfastighet

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %. När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.

Läs Skatteverkets information här om du ska sälja din privatbostad samt använd deras kalkylator.

Ska du sälja din näringsfastighet, läs Skatteverkets information här och här.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten. Du behöver inte begära grundavdrag, det medges automatiskt.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt är lägst 13 700 kr och högst 35 900 kr. Vid låga inkomster är grundavdraget 19 700 kr.

Se tabellen här på SKV för att se hur mycket du får i grundavdrag i förhållande till din inkomst.

I övrigt kan du läsa vidare om grundavdraget här och här.

Gränsbelopp vid utdelning enligt 3:12 reglerna för fåmansföretag

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar. Inkomstår 2019: 171 875 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2018).

Läs mer om 3:12 reglerna på SKV här och här.

Se även: Hur du beräknar skatt på utdelning enligt 3:12

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 450 kr inkl. moms (mer om julklappar och julbord)

Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Läs mer på SKV här.

Kost

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställda. Som arbetsgivare ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens. Fri kost kan i vissa fall vara skattefri, till exempel vid intern representation som personalkonferens eller personalfest.

Mer om kostförmåner här

Traktamente

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Traktamente i Sverige för en hel dag är 230 kr. Utlandstraktamenten kan variera i rätt stor utsträckning beroende på vilket land du reser till. Här har du listan på utlandstraktamenten i olika länder.

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Läs mer här om traktamente

Representation

Representation är ett samlande begrepp på beskattningsområdet för ett antal aktiviteter som görs för att främja företagets verksamhet, t ex kundvård och personalvård. Representationsutgifter är skattemässigt avdragsgilla bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Observera dock! Moms får lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgil. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är därför avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Detta gäller vad som motsvarar sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt, t ex morgonfika.

Det finns andra möjligheter gällande representation, läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Se Skatteverkets kalkylator för vilka kostnader och vilken moms du får dra av vid representation här.

Om du vill fördjupa dig ännu mer kan du läsa Skatteverkets information om representation här (observera dock att det finns hela böcker om ämnet, därmed inte sagt att ämnet är enkelt i de flesta fall, då räcker den informationen vi och Skatteverket tillhandahåller). Läs vidare i Skatteverkets rättsliga handledning här.

Min fördjupning om ämnet representation finns här

Skattetillägg

När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Du kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp, se förutsättningar för detta i Skatteverkets information på nedanstående länk. I särskilda fall får vidare skattetillägget inte tas ut – ett sådant särskilt skäl är om du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Är det däremot så att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt den oriktiga uppgiften i din deklaration kan skattetillägg tas ut. Exempelvis kan det vara så att Skatteverket har skickat en förfrågan till dig om den aktuella uppgiften.

Läs mer på SKV häroch häroch häroch här.

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Du som får en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny har vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov.

Men observera! Du betalar en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet årligen.

Läs mer här på SKV om reglerna.

Vidare läsning

Läs hela Skatteverkets lista här över viktiga belopp och procentsatser 2019.

Kort version (pdf).

Tips #4: Lägre arbetsgivaravgift för vissa

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 9 månader sedan
Nice post