Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföra förmån

Dela artikeln
fredag, 04 juli 2014 0

Förmåner räknas normalt inte som en kostnad för företaget såsom arbetsgivaravgifter gör men det är ändå bra att vara öppen med dessa i redovisningen så att du kan se hur arbetsgivaravgifterna uppkommit. Det finns olika sätt att redovisa förmåner men här väljer vi att använda oss av kontoklass 0. Du använder denna kontoklass för att få ett underlag för dina skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter. Dessa konton kan delas upp enligt följande:

  • 0751, Bostadsförmån
  • 0752, Kostnadsförmån
  • 0753, Fria resor till och från arbetet
  • 0754, Fria arbetskläder
  • 0755, Bilförmån
  • 0756, Ränteförmån
  • 0759, Övriga förmåner

Du använder sedan konto 0750 som motkonto i kredit till alla dina förmånskonton.

Exempel på en bilförmån för anställd

En anställd har en bilförmån som uppgår till 40000 kronor per år. Månadsbeloppet för bilen ligger på 3333 kronor vilket ger arbetsgivaravgifter på 1067 kronor och dessa bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

0755

Bilförmån

3333

 

7512

Sociala avgifter för förmånsvärden

1067

 

0750

Förmåner

 

3333

2730

Lagstadgade sociala avgifter särskild löneskatt

 

1067

Exempel på kostnader för bilförmån

När du bokför kostnaderna för en bilförmån så kan du räkna med reparationer, drivmedel, skatt, försäkring och annat som hör bilen till. Så låt säga att en förmånsbil har varit inne på reparation för 2000 kronor. Du betalar lagningen via bankgiro och bokför normalt så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7385

Kostnader för fri bil

1600

 

2641

Moms

400

 

1930

Konto

 

2000

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan