Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Förnuftsvärdering - Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede

Dela artikeln
tisdag, 03 augusti 2010 1

Bli en stark entreprenör som inger förtroende för investerare med denna användbara artikelserie från Connect SverigeFramgångsrika företag leds ofta av starka entreprenörer som äger förmågan att leda och utveckla företag. Denna insikt har lett till att aktörerna på riskkapitalmarknaden, det vill säga investerarna, fäster allt mer avseende vid tillväxtföretagaren och dennes personliga egenskaper.

Åtta av tio investerare anser att bedömningen av tillväxtföretagarenär den avgörande faktorn vid ett beslut om att investera i ett ungt tillväxtföretag. Om Du som företagare står i begrepp att söka riskkapital, bör Du först och främst ta ställning till om riskkapital är en lämplig finansieringsform.

{sidebar id=15}Det är tillväxtföretagarna som investerarna är intresserade av. Söker Du riskkapital måste Du vara inställd på tillväxt, samt på att dela med Dig av Ditt ägande och Din kontroll över företaget. Även Din roll som företagsledare kan komma att förändras med tiden, allt eftersom Ditt företag får nya delägare och kraven på hur företaget ska ledas förändras. 

Att skaffa riskkapital innebär också att Du får nya kompanjoner som Du ska samarbeta med under åtskilliga år.

Denna skrift försöker att enkelt och kortfattat redogöra
för hur investerarna på riskkapitalmarknaden värderar tillväxtföretag som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling, då bland annat bristen på historiska resultat försvårar användandet av vedertagna värderingsmodeller.

Skriften försöker också förmedla några goda råd inför Dina första möten med investerarna.
Skriften hade inte kommit till utan hjälp från ett stort antal investerare. Ett hjärtligt tack till alla som har medverkat! Skriften har sammanställts av Erik Melin, Andersson & Melin AB, i samarbete med Anders Kuikka, EIM Scandinavia AB.

Kommentarer

  • anders storlom
    anders storlom tisdag, 03 juni 2014

    Alltjämt en grundläggande och fundemantal bok satt värdera företag i tidigt skede

 

Välj kommun från listan