Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföra försäljning av varor och tjänster inom EU

Dela artikeln
tisdag, 26 augusti 2014 0
Bokföra försäljning av varor och tjänster inom EU

Det blir idag allt vanligare att man säljer varor och tjänster över gränserna och när man gör det inom EU kan man räkna med att det är lättare tack vare den fria rörligheten. Dock finns det en del saker som man bör tänka på när man säljer till andra EU länder.

Beroende på om du säljer en vara eller tjänst till en momsregistrerad näringsidkare eller till en privatperson så är det olika momsregler. Säljer du till en privatperson så ska du betala moms i Sverige men om du säljer till ett momsregistrerat företag så behöver du i regel inte betala moms.

Tänk dock på att om du säljer till en momsregistrerad näringsidkare så måste varan levereras till ett annat EU land plus att du måste kunna bevisa att den andra parten är momsregistrerad genom att ha tillgång till köparens momsregistreringsnummer, VAT nummer. Dessa ska i sin tur redovisas i en Periodisk sammanställning och på fakturan som skickas till kund ska man ange att det handlar om "omvänd betalningsskyldighet".

Då EU är en tullunion så behöver du inte tänka på att lämna någon exportdeklaration vid försäljning till personer i ett annat EU land.

Du som använder dig av kontantmetoden ska bokföra försäljningen när betalning sker medan du som använder dig av faktureringsmetoden ska bokför försäljningen både när fakturan skickas och när betalningen tas emot.

Tänk dock på att du vid försäljning till andra EU länder än Sverige kan råka ut för valutakursförluster om kursen skiljer sig mellan betalningstillfället och du skickar fakturan. Vid försäljning till andra EU länder än Sverige ska du bokföra händelsen i redovisningsvalutan och sedan får du boka eventuella valutakursförändringar efter att betalning skett.

Exempel på bokföring av försäljning av varor till kund i annat EU land (faktureringsmetoden)

Du har sålt varor till en kund inom EU för totalt 10 000 Euro där själva varuvärdet uppgår till 9000 Euro medan frakten kostar 1000 Euro. Kursen vid försäljningstillfället är 10 Kr per Euro så totalt blir det 100 000 kronor. Dessa kan du först bokföra så här när fakturan skickas om du använder faktureringsmetoden.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1511

Kundfodran

100 000

 

3522

Frakt vid export

 

10000

3055

Varuförsäljning export

 

90000


Sedan när du får betalt så visar det sig att kursen gått ner en krona så att du bara får 90000 kronor från kund. För att det ska bli rätt i bokföringen så kan du bokföra detta så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1511

Kundfodran

 

100 000

1931

Bankgiro

90000

 

7960

Valutakursförluster

10000

 

Exempel på bokföring av försäljning av varor till kund i annat EU land (kontantmetoden)

Du har sålt varor till en kund inom EU för totalt 10 000 Euro där själva varuvärdet uppgår till 9000 Euro medan frakten kostar 1000 Euro. Kursen vid försäljningstillfället är 10 Kr per Euro så totalt blir det 100 000 kronor. Dessa kan du bokföra så här när fakturan har betalats om du använder kontantmetoden.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1931

Bankgiro

100 000

 

3522

Frakt vid export

 

10000

3055

Varuförsäljning export

 

90000

Gå in här för att läsa mer om Moms vid handel med utlandet

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan