Startsida

Hantering av Optioner och nya delägare inför Introduktion

Skapad - Senast uppdaterad
Hei

Är grundare och delägare i et bolag som är i en stark expanderande marknad med tjänster/produkter bygg och infrastruktur.

Tillväxten förväntas ligga på 30-50% per år. Gode stabila kunder och en stor marknad som ännu inte är bearbetat fullt ut med våra lösningar.

Ägarsituation:
Jag personlig 25% (grundare)
VD personlig 25%
Bolag 50% (ägs 100% av privatperson)


Aktiekapital 100 000 kr fördelat på 1000 aktier

Styrelsen består av de tre ägarna varav Huvudägaren är Ordförande.

VD är duktig men oerfaren vilket medför att han förlitar sig på vår mycket erfarna Ordförande, något som också kan ge en onyanserat maktsituation där jag som Grundare ofta hamnar i underläge.

Vi har goda förutsätningar att växa och utvecklas till ett bolag som i plan kommer att noteras. Värderingen kommer inom kort att göras av PWC och hamna i dag på ungefär 20 Mkr.

Vi siktar enligt plan på att inom 3-5 år hamna på en värdering på 100 Mkr. Bolaget har redovisat vinst sedan starten, tilväxt med egna medel, inga skulder, omsättningsökning på 100% de senaste 3 åren och en nettomarginal på ca 15-20%. Årets omsättning landar på ca 18-18,5 Mkr med ca 15% nettomarginal på bolag som rekrytterar och expanderar.

Vi rekrytterar både konsulter, projektledare och säljare och skal inom 6-8 månader etablera 1 nytt kontor.

Nu diskuteras två viktiga händelser för att nå framtida mål med notering.
1) Optionsprogram för nyckelbefattningar
2) Ny delägare som aktivt skal bidra i styrelsen


Utgångspunkten är målbilden:
Framtidig notering
Bolagsvärde 100 Mkr
Optionsprogrammet skal omfatta 7 pers + VD. Varje person av de 7 i programmet skall sitta igen med 1 Mkr efter skatt vid inlösen. VD skal sitta igen med 3-3,5 Mkr efter inlösen.'
Ordförandes förslag är att vid prisning av optionsrätten beräkningen görs utifrån villkoret at ingen utdelning under perioden. Optionen kan lösas in vid likviditetshändelse eller i fönstret 3-6 år.


Förslaget från Ordföranden som försöks drivas genom är att jag personligen och Ordföranden via sitt bolag skall avstå aktier för Optionsprogrammet och Ny delägare och (Styrelseledamot). VD behåller sina nuvarande aktier och deltar i Optionsprogrammet.

Är naturligvis klar över att att "äga mycket" av lite kan vara sämre än "äga mindre av mera" i framtiden.

Jag känner mig starkt pressad av de två andra delägarna, där finansieringen av tillväxten skall göras i av mig personligen och bolaget til Ordföranden, genom att avstå aktier, så att scenariot med dagens siffror fort kan bli en reducering av ägandet från 25% till 17-20% för mig personligen före eventuell introduktion och exit.

Min roll i bolaget har blivit reducerat från att vara absolut nödvändig (tidl VD) till Styrelseledamot, delägare och säljare. Mitt bidrag i dag är mellan 35-50% av bolagets försäljning då vi i dag är ca 3,5 säljresurser i bolaget.


Mina personliga strategier och målbild är följande:
Behålla så mycket av ägandet som möjligt fram til exit (t ex 20%)

Få ut et fast belopp i utdelning fram till exit på 150-200 000 efter skatt (konflikt med planen i optionsprogrammet med ingen utdelning alls)

Försäljning av min ägarandel (exit) som ger minimum 10 Mkr efter skatt.

Exit om 3-5 år

Skydda mina investeringar fram till dessFRÅGOR:
Är det någon som kan ge mig allmänna och/eller konkreta råd betr hur jag bör hantera situationen utifrån mitt perspektiv som delägare?

Är det realistisk att någon extern person/firma kjöper min ägarandel på 25%, eller är andelen för liten till att vara intressant?

Hur bör jag agera mot påtryckningarna från övriga ägarna?

Vilka risker och möjligheter finns för mig i ovanstående två händelser (optionsprogram och ny delägare/styrelseledamot)?

Vilka möjligheter har jag att skydda mitt eget ägande?

Hvilka motkrav kan jag ställa?

Kan optionsprogrammet genomföras utan mina röster (25%)? (klar över att VD inte kan rösta om egna optioner)

Jag förmodar att optionspremien blir tillskott til bolaget?

Även att framtida inlösenspris på aktierna hamnar som utökat aktiekapital?
Tacksam för alla goda Råd och innlägg m h t ovanstående


GordonGekko_please_advice

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.