Söker kompanjon för start av hem för flyktingar

Skapad - Senast uppdaterad
Socionom söker medarbetare för start av hem, för flyktingar eller hem för ensamkommande flyktingbarn någonstans i Stockholms eller Uppsala Län med omnejd eller någonstans i Sörmland, i alla fall inom rimligt avstånd för alla berörda och med närhet till sjukvård, aktiviteter m.m. för de eventuella boende. Bra om den eventuelle medarbetaren kan bistå med Kapital men lika viktigt är kunskaper och erfarenheter av att jobba med målgruppen helst på ledningsnivå eller erfarenhet av att driva ett liknande boende så att man får kunskaper om allt som behövs för att starta och driva ett dylikt hem, speciellt alla de tillstånd och papper som måste vara klara innan kan jag tänka mig. Skulle även vara intresserad av ett eventuellt uppstart av HVB hem för missbrukare då det är det som jag jobbar med i nuläget och även trivs bra med. Skulle även vara intresserad av start av förmedling som kan förmedla dylika bostäder åt kommunen/kommunerna.
Inlägg: 338
Tack mottaget: 19
#37387
Behöver du kapital eller vad söker du främst?
Inlägg: 11
#37392
Kapital är ju bra men lika viktigt är kunskaper och erfarenheter av att jobba med målgruppen helst på ledningsnivå eller erfarenhet av att driva ett liknande boende så att man har kunskaper om allt som behövs för att starta och driva ett dylikt hem, speciellt alla de tillstånd och papper som måste vara klara innan kan jag tänka mig. Skulle även vara intresserad av ett eventuellt uppstart av HVB hem för missbrukare då det är det som jag jobbar med i nuläget och även trivs bra med.

Patrik
Inlägg: 358
Tack mottaget: 28
#37403
Hej Patrik.
Som det ser ut nu så är till synes hem för flyktingar den mest aktuella affärsidén.
Men också kanske den svåraste att realisera. Du måste komma över fastigheter som kan
konverteras för ändamålet. Köpa och bygga om kostar många miljoner.
ATT du i nuläget skulle kunna ligga steget före t.ex. Bert Karlsson som bara hyr av andra
och säljer platser dyrt till migrationsverket är inte troligt..

Betr. HVB så är du ju mer på din mammas gata.
Dels behöver du inte så många klienter/gäster som i flyktingförläggningar för att ”få ekonomi”
i verksamheten och dels så kan du branschen, Och läget på fastigheten är mindre viktigt.
Men pappersexercis blir det. Att du måste ha minst en person med akademisk kompetens typ SSK eller socionom som du själv i organisationen vet du säkert redan. förutom annan personal.

.Jag sitter här med ett batteri av blanketter och ett 70-80tal punkter och frågor som IVO
inspektionen för Vård och Omsorg vill ha in när det gäller tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket i socialtjänstlagen(2001:453) (Jag har fyllt i många sådana)
(Samma till synes gigantiska pappers/tillståndsvolym gäller f.ö. flyktingboende också)

Du vet säkert också att man kan ha s.k. stödboenden som inte kräver samma tunga pappers-
administration och IVO godkännande och lika hårda personalkrav. .som för HVB.
Finanseringsdelen handlar alltså om fastighet , personal och marknadsföring. Får du den på plats så är det bara att köra på.
Lycka till .Vill du ventilera detaljer om " byråkratin och admininstration" så kontakta mig gärna.
Redaktuellt
Inlägg: 1
#37405
Hej Patrik

Vi är 3 personer med gott kapital som bildat XBO AB som är i inledningsfasen Vi har samarbetspartner som hjälper till med anskaffning av lämpliga fastigheter och/eller lokaler.
I vår affärsplan skall första avtal med kommun, landsting eller myndighet vara i hamn med start i januari 2016.
Vi är i behov av socionomer med din kompetens och behörighet. En av oss arbetar idag med särskilda boenden men av andra klienter än just flyktingar eller ensamkommande flyktingbarn.
Vi är inte beroende av etablering i särskild kommun eller ort utan vi är flexibla. Själv är jag verksam i både Göteborg och Stockholm bland annat inom offentlig & privat upphandling.

Kontakta oss gärna för mer information om vår verksamhet. Därefter kanske du och vi finner varandra som kollegor (och/eller kompanjoner, om det är ett krav)

Med vänlig hälsning

Kim Bredin
XBO AB
Baldersgatan 1
411 02 Göteborg

Direkttelefon: 0707-17 17 00
E-postadress: kimbredin@yahoo.se


[attachment=232]xbosvar.jpg[/attachment]
Inlägg: 11
#37418
Tack för dina råd och tips i form av ditt välformulerade svar. Det verkar inte som att du vill starta något sådant här hem med mig utan ge just råd och vägledning men tack så hemskt mkt för det då och det kan jag säkert ha mkt nytta av i framtiden om och när jag startar det med någon annan.

Patrik
Inlägg: 11
#37419
Tack för ert välformulerade svar, ni säger att ni har nytta av någon som har min kompetens och jag skulle gärna vilja sammarbeta med er, men i vilken form skulle ni anse att det skulle gå bäst gå till?, genom att jag startar något sådant här dylikt hem tillsammans med er (ni verkar ju ganska väletablerade vad gäller den här branschen). Då kanske det skulle vara bättre om jag jobbade åt er i stället eller? och kanske med en annan målgrupp än just flyktingar och ensamkommande flyktingbarn som t.ex. missbrukare som jag jobbar med i nuläget. För egen del så håller jag mig gärna i Stockholm, Uppsala eller Sörmland med omnejd om det är möjligt. Göteborg blir lite långt att åka för mig.

Patrik
Inlägg: 11
#37494
Hej eftersom du verkar vara en så kunnig person på det här området som kan ge värdefulla tips och råd så är det precis det som jag skulle behöva nu. Nu är vi 4 personer med blandade erfarenheter som har bestämt oss för att starta ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Jag själv, en behandlingsassistent samt två framgångsrika företagare (inte på detta område) av vilken en har tillgång till kapital och är villig att inköpa en fastighet för ändamålet. Men han vill först se en ekonomisk kalkyl som består av en redogörelse för hur stor fastighet man måste ha och hur många ensamkommande flyktingbarn som man behöver ha boende där för att det ska löna sig med löner och sociala avgifter och alla utgifter som tillkommer i en sådan här verksamhet både för oss 4 samt annan personal som också eventuellt behövs. Om du kunde hjälpa mig att göra en grov uppskattning på detta så vore jag tacksam.

Med Vänlig Hälsning
Patrik
Inlägg: 11
#37495
Hej eftersom du/ni verkar vara så kunniga på det här området och kan ge värdefulla tips och råd så är det precis det som jag skulle behöva nu. Nu är vi 4 personer med blandade erfarenheter som har bestämt oss för att starta ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Jag själv, en behandlingsassistent samt två framgångsrika företagare (inte på detta område) av vilken en har tillgång till kapital och är villig att inköpa en fastighet för ändamålet. Men han vill först se en ekonomisk kalkyl som består av en redogörelse för hur stor fastighet man måste ha och hur många ensamkommande flyktingbarn som man behöver ha boende där för att det ska löna sig med löner och sociala avgifter och alla utgifter som tillkommer i en sådan här verksamhet både för oss 4 samt annan personal som också eventuellt behövs. Om du kunde hjälpa mig att göra en grov uppskattning på detta så vore jag tacksam.

Med Vänlig Hälsning
Patrik
Inlägg: 11
#37496
Om du är kunnig i det här ämnet så skulle jag vara tacksam för lite tips och råd. Vi är nu 4 personer med blandade erfarenheter som har bestämt oss för att starta ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Jag själv, en behandlingsassistent samt två framgångsrika företagare (inte på detta område) av vilken en har tillgång till kapital och är villig att inköpa en fastighet för ändamålet. Men han vill först se en ekonomisk kalkyl som består av en redogörelse för hur stor fastighet man måste ha och hur många ensamkommande flyktingbarn som man behöver ha boende där för att det ska löna sig med löner och sociala avgifter och alla utgifter som tillkommer i en sådan här verksamhet både för oss 4 samt annan personal som också eventuellt behövs. Om du kunde hjälpa mig att göra en grov uppskattning på detta så vore jag tacksam.

Med Vänlig Hälsning
Patrik
Inlägg: 358
Tack mottaget: 28
#37504
]När det gäller just ensamkommande barn så är det
kommunerna som skall sköta den saken. I egen reg
i[/b]
(Men kommuner upphandlar också platser. d.v.s.
Ibland hyr man in barnen hos privata vårdgivare.)
Då kan ibland rena fantasisummor förekomma.


[Men för att göra en seriös kalkyl så bör man gå på
de officiella siffrorna

För de ensamkommande barnen ersätts kommunen
av staten med 1600 kr per dygn för varje obesatt plats
och 1900 kr per dygn för varje belagd plats.
Denna ersättning ska täcka kostnader för personal,
lokaler, mat och aktiviteter.
Att räkna med min 2000:- / per dygn i intäkt är realistiskt.
10 gäster är ett minimum. 600000:-/ mån.

När du kommer till personal så har de flesta HVB hem
sämre utbildad personal än vad socialstyrelsen och
IVO kräver
.Har du personal där minst hälften har eftergymnasial
utbildning kommer du att ligga i toppskiktet.
Det kommer att vara ett starkt argument när Sos i en kommun
skall välja HVB-hem

Jag skulle föreställa mig att du får personalkostnad på
brutto 175000:- mån.

Tänk bara på att om hälften av barnen rymmer så har
du personalkostnaderna kvar och bara halva inkomsten.
Under en tid. Innan du får påfyllning.

Då får du göra som de flesta privata behandlingshem
och HVB gö
r: anställ personal med delpension eller arbets-
marknadsstöd och halvera personalkostnaderna.
.
En korrekt kalkyl och budget som din investerare kräver
är viktigt
. Det vara smart att bildarna till att börja med
gemensamt köper in den tjänsten
.
Det kostar några kronor. det är inte gjort i en handvändning
Det är bara något som yrkesfolk kan utföra.
Anlita t.ex. Ingvar Wogenius här på forumet.
Han kan räkna..
.
Redaktuellt

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.