Statistik om företagande - en djungel av siffror

Skapad - Senast uppdaterad
Entreprenörskap och företagande får allt mer utrymme inom såväl media och samhällsdebatt som forskning. Det råder stor enighet om att företagandet är en drivande kraft för tillväxt, ekonomisk utveckling och välfärd. Därför är behovet av bra företagsstatistik stort.

Hur många företag och företagare det finns i Sverige är inte helt lätt att utröna. Det beror mycket på hur man väljer att definiera begreppet ”företag” och vilken mätmetod man använder.
Olika källor och definitioner

Statistiska Centralbyrån (SCB) har omfattande information i sitt företagsregister. Men här ingår exempelvis bostadsrättsföreningar och därför måste datan bearbetas något. När det gäller antalet företagare finns även här olika metoder. SCB:s arbetskraftsundersökningar är ett sätt, men man kan även hämta information ur de många register andra myndigheter ansvarar över.

Trots denna djungel kan några enkla nyckeltal, som presenteras på ekonomifakta.se, ändå ge en bild av hur det svenska näringslivet ser ut:


    [li]900 000 företag[/li]
    [li]Drygt 400 000 företagare[/li]
    [li]99,9 procent av företagen är små eller medelstora[/li]
    [li]60 procent av företagen finns inom tjänstesektorn[/li]

   

Att jämföra dessa nyckeltal med andra länder har inte alltid varit helt lätt. Om det finns olika definitioner inom landet är det ganska självklart att det finns en uppsjö definitioner om man vänder sig mot utlandet. Dessutom har det länge funnits frågetecken om hur man ska mäta entreprenörskap och företagande överhuvudtaget.
Gemensam företagsstatistik

När nu entreprenörskap och företagande får en allt tydligare roll ökar också behovet av bra och jämförbar statistik. Därför har det europeiska statistikorganet Eurostat tillsammans med OECD sjösatt ett projekt som syftar just till att samordna metoder, definitioner och indikatorer över entreprenörskap och företagande. Det man mäter är exempelvis antalet företag, sysselsatta i företagen, nyföretagandet, konkurser, prestationer hos gasellföretag med mera. Än så länge saknas data för vissa länder och år. Men på sikt kommer den gemensamma databasen bli ett mycket viktigt underlag för beslutsfattare och sätta strålkastarljuset på ländernas styrkor och svagheter när det gäller företagande.

OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development. Bildades 1948 för att främja återuppbyggandet av Europa efter andra världskriget med hjälp av Marshallplanen. Är idag ett samarbetsorgan för 30 industriländers regeringar och har sitt säte i Paris. OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och ett organ för analyser inom alla områden som påverkar ekonomin och den ekonomiska utvecklingen främst i medlemsländerna. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.


(Hämtat från Ekonomifakta.se)
Grundare av foretagande.se
Inlägg: 2360
Tack mottaget: 31
#19405
Det börjar bli sent nu eller tidigt snar 04, men med de nyckeltal du har 900´ägas av 400´företagare. Det skulle då betyda att varje företagare äger lite drygt 2 företag låter inte det väl mycket?
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Inlägg: 1165
#19406
Det är väl snarare de stora företagen som har en tendens att ha hundratals olika bolag i sin koncern, och det vrider den där statistiken en hel del. Faktiskt så mycket att jag inte riktigt tror på siffran om att 99,9% av alla företag är små eller mellanstora. Många av de små bolagen är bolag utan verksamhet som ingår i en större koncern, men det finns förlustavdrag kvar att utnyttja, eller de kanske finns patent som ligger där eller så äger de bara ett varumärke eller en fastighet. Likadant med mellanstora bolag som inte sällan är små lokala produktionsenheter till en större koncern.

Sedan har jag fått uppfattningen att det inte är ovanligt med en rätt så omfattande bolagsbildning inom musikbranschen. Travhästar ägs med fördel av kommanditbolag för skattereglernas skull (utan att det finns några egentliga företagare med ambitioner att tjäna pengar bakom), och inte sällan har många aktiebolagsägare en enskild firma som hänger kvar för att "det är bra att ha".

Jag tror inte att statistiken är så fel trots allt, men att det är himskans svårt att sedan jämföra i ett internationellt perspektiv kan jag förstå, för varje land har sina specialiteter i lagstiftningen som gör det svårt att jämföra rakt av.
Inlägg: 2360
Tack mottaget: 31
#19407
Själv hade jag Firma Abi Design ett 20-tal år  som inaktivt då jag hade andra företag. Så att gå ut med sådan information som nu är ju bara en glädjekalkyl. Det såg jag inte minst när jag satt och dömde i ttingsrätten. Man hade redan nästa företag på gång när man inställde sig om det gamla bolagets konkurs.  För att inte tala om lagerbolag. En person jag kände hade över 500 st. vilket kanske inte  är något märkvärdigt om man håller på med sådant. men det blir siffror som förskönar verkligheten. En verklighet däremot är  hur många som gått i konkurs under året.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Inlägg: 720
#19408
[quote author=lars arenander link=topic=5076.msg24473#msg24473 date=1236135004]
Det börjar bli sent nu eller tidigt snar 04, men med de nyckeltal du har 900´ägas av 400´företagare. Det skulle då betyda att varje företagare äger lite drygt 2 företag låter inte det väl mycket?
[/quote]

Det är väl i snitt ingen felaktig siffra. Jag har en känsla av att en grupp företagare bara har ett företag men en stor grupp också som har både 4 och 5 olika bolag. Själv jobbar jag i extremt dynamisk miljö och hos oss poppar det upp nya företag med jämna mellanrum.
2007 var vi ute och åt julbord. Runt bordet fanns 18 personer inkl maka/make till flera av företagarna. Trots detta så representerade vi 10 företagare 18 olika bolag. Nu i julas var samma gäng ute och åt och då hade företagen i gruppen vuxit till 27 stycken och skulle vi gått ut idag så hade vi fått lägga till ytterligare 3 bolag.
Inlägg: 2360
Tack mottaget: 31
#19409
Ni tillhör en liten grupp men om du tittar på hela samhället där du bor om det inte är Gjosjö förstås, för där gör man ett företag av varje maskin som spottar något. så ska du finna att det inte är så och att dessutom ett stort flertal är inaktiva. Jag hade ju själv ett par st som var inaktiva en gång i tiden. Sätt ett nyckeltal till hur många omsätter mer än 100´. Det skulle var en intressant upplysning. Skulle någon kunna ta reda på det så vi får lite verklighet.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
Inlägg: 720
#19410
[quote author=lars arenander link=topic=5076.msg24496#msg24496 date=1236192024]
Ni tillhör en liten grupp men om du tittar på hela samhället där du bor om det inte är Gjosjö förstås, för där gör man ett företag av varje maskin som spottar något. så ska du finna att det inte är så och att dessutom ett stort flertal är inaktiva. Jag hade ju själv ett par st som var inaktiva en gång i tiden. [/quote]

Var vi bor och var företagen finns behöver ju inte ha likhetstecken. Vi talar alltå om företagsbyggande, inte om några överlevnadsföretag. Totalt omsätter dessa 27 bolag någonstans i storleksordningen 5 miljoner var i snitt förutom de stora bolagen som ligger runt 50-60 miljoner.
Ska jag titta mig omkring så får det ju bli bland de företagare jag känner. Inte en enda av dem som verkligen driver företag sitter på bara ett bolag.  Sedan finns naturligtvs två-tre stycken som bara har en F-skattsedel och kan fakturera sina tjänster istället för att vara anställda men som egentligen inte ser sig som företagare och egentligen helre varit anställda om de blivit erbjudna detta istället.
Inlägg: 720
#19411
[quote author=swetrot link=topic=5076.msg24476#msg24476 date=1236154676]
Faktiskt så mycket att jag inte riktigt tror på siffran om att 99,9% av alla företag är små eller mellanstora.
[/quote]

Nu är det kanske i första hand skillnade mellan vad som upplevs som ett litet företag och vad som per definition är det som gör att siffran verkar orimlig.
Ett litet företag är ett bolag med mindre än 50 anställda, mindre än 25 miljoner i tillgångar och som omsätter mindre än 50 miljoner på ett år.
Inlägg: 1165
#19412
Jag tänkte snarare på att det inom våra börsnoterade bolag i Sverige finns mängder av bolag som kvalar in på epitetet småföretag, men i själva verket är en del av något riktigt stort. Många andra små bolag ägs också av utländska stora koncerner, men blir i den svenska statistiken till ett småbolag.
Inlägg: 2360
Tack mottaget: 31
#19413
Jag såg ett program om amerikanska entreprenörer som ville komma till final hos drakarna.  Det finns förmodligen hur många som helst även här men det finns en stor skillnad Där får man lyckas och blir rikligt belönad för sin satsning.  Här fixar SKV redan från start att man inte kommer till mer än utgifter som ej godkänns. Jag kan alltid klara mig men staten har förlorat milliontals kronor på grund av ovannämda myndighet. Om man hade ämbetsmannaansvar skulle bilden bli ett helt annat. Ett bra ex är att läsa Skattmasens manifest så förstår ni som inte känner till det hela hur det ligger till här.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.