Personlighetstyp test

Skapad - Senast uppdaterad
Hej,

Har ni testat världens mest kända personlighetstyp test?

www.personality-tests.info/se/test.php

Det fungerar så här:

1: Introvert (I) eller Extrovert (E)
Människor som är extroverta använder sin energi när de är ensamma och får sin energi genom att vara med människor. Det motsatta gäller för introverta som får energi genom att vara ensam. Extroverta är handlingsorienterad, medan introverta är idéorienterade. Extroverta söker bredd av kunskap och inflytande, medan introverta föredrar djup kunskap och inflytande.

2: Analyserande (S) eller Intuition (N)
Känslor och intuition berättar om hur vi samlar in information. Denna dimension beskriver hur ny kunskap och information uppfattas. Människor som föredrar analyserande (S) förlitar sig mer på information och uppgifter som kan uppfattas av de fem sinnena. De gillar data och fakta. Människor som föredrar intuition (N) förlitar sig mer på det som är abstrakt och teoretisk, och de fokuserar på framtida möjligheter.

3: Tanke (T) eller Känsla (F)
Tanke och känsla handlar om hur människor fattar beslut. De som föredrar att tänka (T) fatta beslut baserat på vad som verkar rimligt eller logiskt. Detta står i kontrast till dem som fattar beslut baserat på känsla (F) - dessa människor använder empati och harmoni eller överväger människors behov i förhållande till situationen.

4: Perception (P) eller Bedömning (J)
Människor med en preferens för J uppskattar planer med snäva tidsramar och de gillar inte överraskningar i schemat. De förväntar sig att andra människor utföra uppgifter i tid och fokuserar på resultat och mål. Däremot håller folk med P - föredrar att diskutera planer, och det är ofta svårt att få dem att gå med på snäva tidtabeller. De är mer intresserade av värdet av processen än de resultat och mål.

Testa och berätta vad ni tycker om detta testet. 🙂

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.