Examensarbete gällande familjeföretag (magisternivå)

Skapad - Senast uppdaterad
Hej,

Är ni ett familjeföretag eller äger en familj minst 50% av rösterna i företaget? Då vill vi ha era svar!

Hur fattar familjeföretag beslut gällande rekrytering av medlemmar till sin ledningsgrupp och vad som påverkar detta beslut. Det är i stora drag vad vår magisteruppsats på Linnéuniversitetet i Växjö handlar om.

Vi skulle vara väldigt tacksamma om någon som sitter i företagets ledningsgrupp alternativt styrelseordförande eller VD tar sig tid att besvara enkäten. Enkäten beräknas att ta cirka 15 minuter att besvara och består av frågor och påståenden som handlar om företaget och ägarfamiljens syn på företaget. Era svar är av stor betydelse för forskningen inom området och vi är därför väldigt tacksamma för att ni tar er tid att medverka. Om ni är intresserad av att ta del av resultatet går det att fylla i en e-postadress i slutet av enkäten där det slutgiltiga resultatet sedan kommer att skickas.

Våra handledare för uppsatsen är docent Timurs Umans (Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet) och doktorand Jenny Ahlberg (Linnéuniversitetet).

Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt och inga individuella svar går att ta del av. Svaren går inte att spåra till dig eller företaget och ni kommer att vara anonyma i uppsatsens redovisning av svar och analyser. Era svar kommer endast användas i forskningssyfte.

Vid eventuella frågor kontakta Julia Andersson på 0768100990 eller Charlie Svensson på 0701498993 alternativt på vår gemensamma e-postadress cj.examensarbete@gmail.com.


Enkäten nås genom att klicka på länken nedan.
https://sv.surveymonkey.com/r/6LG2JZB

Tack för er medverkan!

Vänliga hälsningar

Julia Andersson och Charlie Svensson

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.