Företagsform för verksamhet som saknar omsättning?

Skapad - Senast uppdaterad
Jag hyser ett stort intresse för pyroteknik och fyrverkerier och bedriver, vid sidan om mitt ordinarie arbete, forskning och utveckling inom detta område. Jag har för denna verksamhet från MSB erhållit ett tillstånd för icke fabriksmässig tillverkning av explosiv vara. Min förhoppning är att jag så småningom ska kunna starta upp en mindre kommersiell tillverkning av exklusiva fyrverkeripjäser för professionellt bruk. Innan dess återstår dock väldigt mycket utvecklingsarbete, och det kommer troligtvis att ta minst 10-15 år innan jag kan nå dit.

Hittills har jag bedrivit verksamheten som privatperson. Nu har dock EU stiftat en förordning om sprängämnesprekursorer som förbjuder privatpersoner att inneha bland annat kaliumklorat och kaliumperklorat, vilka är direkt nödvändiga vid tillverkning av fyrverkeripjäser. Någon möjlighet att som privatperson söka tillstånd för innehav av dessa kemikalier finns inte.

Situationen är således så absurd att trots att jag i enlighet med den svenska lagen om brandfarliga och explosiva varor har tillstånd att både tillverka och förvara explosiv vara, är jag av EU:s förordning om sprängämnesprekursorer förbjuden att inneha de kemikalier som behövs för denna tillverkning.

Jag har diskuterat frågan med MSB, som är ansvarig myndighet både när det gäller tillverkning av explosiv vara, och sprängämnesprekursorer. MSB:s chefsjurist har rekommenderat mig att starta en enskild firma där jag bedriver min verksamhet, och ansöka om ett nytt tillverkningstillstånd för firmans räkning.

Jag är dock orolig för att Skatteverket efter en tid kommer att tvinga mig att lägga ner företaget eftersom det saknar omsättning. Såvitt jag har förstått är Skatteverket ganska hårda vad gäller enskilda firmor utan omsättning. Eventuellt kanske jag kan dra in mindre summor pengar på konsultuppdrag genom kontakter i den pyrotekniska industrin, men det är högst osäkert.

Mina utgifter för verksamheten ligger i genomsnitt på i storleksordningen några tusen kronor per år. Eftersom jag ibland behöver köpa kemikalier från företag i andra EU-länder som enbart säljer till företag, med omvänd momsplikt, behöver jag dock vara momsregistrerad, trots att jag inte har någon försäljning i nuläget.

Jag undrar om ett aktiebolag skulle vara en bättre företagsform för den typ av verksamhet jag bedriver? Vad gäller aktiebolag verkar kraven på omsättning och vinst inte vara lika hårda. Såvitt jag har förstått gäller det bara att hålla det egna kapitalet över minimigränsen, vilket om företaget går med förlust går att lösa genom aktieägartillskott.

Nackdelen med aktiebolag verkar vara att det är mer administrativt krångel. Helst vill jag kunna sköta all bokföring etc. själv manuellt.

Vad tror ni som har erfarenhet av att driva företag? Skulle det fungera med en enskild firma, eller är det ett aktiebolag jag ska satsa på?

Hur svårt är det att själv sköta bokföring, årsredovisningar etc. i ett litet aktiebolag med några enstaka affärshändelser per år?

Mvh,
Kaj
Inlägg: 70
Tack mottaget: 1
#40859
En ekonomisk förening kanske kan passa, relativt enkel att sköta bokföring i för en liten förening. Men du måste ha minst 3 medlemmar dock. Bara en tanke.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.