LED belysning minskar koldioxidutsläppen

Skapad - Senast uppdaterad
Byter man ut glödlampor och kompaktlysrör mot LED minskar man energiåtgången, vilket minskar koldioxidutsläppen. Att ersätta traditionella ljuskällor mot LED kostar mindre kapital än för att t.ex. investera i solenergi för att uppnå samma koldioxidminskning.

Investeringen för att ersätta traditionell ljusteknik med LED är endast 20 procent av de investeringar som behövs för solceller. Vilket innebär att subventionera LED är en mer energieffektiv och ekonomiskt försvarbar investering från ett statligt perspektiv än att subventionera solceller eller andra koldioxidminskningsaktiviteter för att minska koldioxidutsläppen.

Kompaktlysrör innehåller även kvicksilver som lätt tas upp av kroppen och kan leda till kvicksilverförgiftning, LED innehåller inget kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) eller andra miljöpåverkande ämnen som strider mot RoHS-direktivet._____________________

För ytterligare informationKristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien


Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många område.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.