Startsida

Tillväxttakten för LED belysning accelererar

Skapad - Senast uppdaterad
Publicerat 2011-10-03 av Kristofer Blockhammar

Innan den ökade användningen av LED för belysning, har belysningsmarknaden varit relativt stillastående och oförändrad under det senaste århundradet. Införandet av LED har i grunden ändrat belysningsindustrin bara de senaste åren och kommer att fortsätta att mer och mer ta över hela belysningstekniken.

LED förbättras ständigt i effektivitet, kvantitet och ljusstyrka, samtidigt som LED minskar i kostnad. Den största påverkan från dessa förbättringar är att LED belysning kommer att ta över alla tänkbara belysningsmarknader som för närvarande använder en mängd olika belysningstekniker. Redan 2012 kommer LED att vara ledande inom den totala belysningsmarknaden. Tillväxttakten för LED förutspås vara 97 % fram till år 2015, för att sen plana ut, inte beroende på att LED kommer att minska sin andel av den totala belysningsmarknaden, utan för att ersättningslampor inte kommer att behövas. LED belysningens livslängd är betydligt längre än för den belysningskälla som den ersätter, tillväxttakten från 2015 kommer att vara dalande.

Den snabba framgången för LED beror mestadels av två av LED belysningens egenskaper, den långa livslängden och dess energieffektivitet. Den snabba acceptansen med LED belysningens långa livslängd kommer att ha en djupgående effekt på den globala belysningsmarknaden inom en snar framtid och kommer att innebära stora förändringar för aktörer inom belysningsmarknaden.

För användare av LED belysning kommer detta sannolikt att innebära att utvecklingen av LED kommer att ske i en snabb takt, med ständiga nya applikationer och förbättringar för att användarna ska byta ut sina ännu fullt fungerande LED belysningar. Man kommer att kunna jämföra denna utveckling med den konstanta utvecklingen av nya datorer, mobiltelefonen och TV apparater som sker idag, vilket uppmuntrar användarna/konsumenterna att ständigt byta ut sina ofta fullt fungerande apparater mot de senaste modellerna.

______________________________________

För ytterligare information

Kristofer Blockhammar - Affärsområdeschef Skandinavien


Kristofer Blockhammar ser fantastiska framtidsutsikter och en enorm marknad för LED & LED´s innovativa produkter och system. Han har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiva produkter och system. Den tekniska utvecklingen har kommit långt och belysningsystemen är så effektiva att en investering i produkterna och systemen ger en mycket tilltalande pay-back tid. Den här tekniken kommer att ytterligare utvecklas och sannolikt tillämpas på många områden.

Direkt: +46 (0)73 679 35 50

E-post: kristofer.blockhammar@ledochled.se

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.