Uppge moms för privatpersoner?

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 205
Tack mottaget: 1
Snabb fråga som jag hoppas på snabbt svar på:
Måste man uppge moms och  på kvitton till privatpersoner?
Inlägg: 1616
Tack mottaget: 3
#9681
Så vitt jag känner till, Ja!

Må väl!
Inlägg: 205
Tack mottaget: 1
#9682
Det var det jag förutsatte, men tänkte det var bäst att dubbellkolla.

Tack!
Inlägg: 1616
Tack mottaget: 3
#9683
Jag blev nyfiken. Jag har tolkat det så.
Som säljare kan du aldrig säkert veta om det är en privatperson eller ett företag som handlar av dig.

Håller på att leta igenom momsbroschyren efter information om detta just nu återkommer om jag finner mer info om det annars går jag och lägger mig, dottern fyller ett imorgon.

Vi kan väl säga så här, de är inte riktigt tydliga i sin information. (Nu blir Lars A glad)  😃

De har dessutom börjat slänga till sig med massa engelska uttryck:
"Med omsättning menas i första hand att varor levereras
eller tjänster till handahålls mot ersättning. Det
spelar ingen roll om ersättningen erhålls i pengar
eller genom en annan motprestation i form av varor
eller tjänster, dvs. byte. Vissa företag använder den
engelska beteckningen ”barter”."

"Faktureringen kan göras av en tredje person i säljarens
namn och för säljarens räkning, s.k. outsourcing."

Undrar om SKV håller på att övergå till affärsengelska...

Det bästa är alltid att göra informationen så tydlig som möjlig redan från början så slipper det bli jobbigt att lösa det senare.
Må väl!
Inlägg: 1616
Tack mottaget: 3
#9684
Som sagt lite tvedtydliga svar om att utfärda faktura skriver de

Oavsett belopp måste du utfärda en faktura när du
säljer momspliktiga varor eller tjänster till
• juridiska personer
• näringsidkare.


Det fi nns inte något faktureringskrav i mervärdesskattelagen
om du säljer till privatpersoner i Sverige.
...


Om vi nu utgår från att du inte vet om personen är privat eller företag så är det säkrast att utgå från att alla vill ha den informationen. Så här säger SKV så här om vad ska framgå på en faktura.

Vad ska framgå
av en faktura?

Uppgifter i alla fakturor
För att en köpare ska ha rätt att dra av för momsen på
sina inköp till verksamheten ska avdragsrätten styrkas
med en faktura. Du ska därför ange hela momsen på
fakturan till köparen även om du får betalning – helt
eller delvis – från någon annan än köparen. Följande
uppgifter ska framgå av alla fakturor:
• Datum för utfärdandet (fakturadatum).
• Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en
eller fl era serier.
• Säljarens registreringsnummer till moms.
• Kundens registreringsnummer till moms. Numret
behöver endast anges om kunden är skattskyldig
för förvärvet (s.k. omvänd skattskyldighet) eller
om en köpare i annat EG-land åberopat sitt VATnummer
för att få leveransen utan moms.
• Säljarens och köparens namn och adress.
• Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning
och art.
• Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna
utförts eller slutförts. Vid a conto-betalning anges
datum för betalning – om det kan fastställas och om
det avviker från fakturadatum.
• Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller
undantag, enhetspriset exklusive moms, samt
eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte
ingår i enhetspriset.
• Tillämpad skattesats.
• Den moms som ska betalas. Om du använder vinstmarginalbeskattning
ska du inte ange momsbelopp.


Nu dags att knyta sig och lägga alla band på paketen.  😃
Må väl!
Inlägg: 2360
Tack mottaget: 31
#9685
Inte nog med att de är otydliga i sina svar de kan alltför ofta inte tolka de själva. Men prova och ring skv. ta reda vad personen heter och så ring en annan dag skulle samma person svara ta upp ett annat spörsmål i annan fall fråga samma sak. Man kan be dem sända över var saken står understruken. Detta förutsätter att du inte har dator för då hänvisar man till den.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.