Obeskattade intäkter/tillgångar. Kontering?

Skapad - Senast uppdaterad
Ny medlem
Inlägg: 44
Tack mottaget: 3
Hej behöver lite hjälp med kontering av Obeskattade intäkter.I egenskap av skogsägare driver jag en Enskild Firma.Jag har under 2006 sålt skog som en "avverkningsrätt" till Mellanskog. Vid upprättande av kontrakt för avverkningsrätten gör en grov uppskattning av hur stort netto det kan bli från avverkningen.När avverkningen är klar får jag en redovisning av resultatet, detta är benämnt som "Kontraktsbelopp". Som skogsägare har jag möjlighet att upprätta en "Betalningsplan" för att sprida intäkterna över flera år och på så sätt lindra skatten. Skatt utfaller det år som en utbetalning sker enligt planen, betalningsplanen är alltså obeskattade intäkter.Låt oss ta nedanstående scenario.Kontraktsbelopp: 100.000kr, bestämt aug-06

Betalplan(BP): utbelaning 30.000 dec-06 och 70.000 jan-07.Kontoutdrag 1:

Kontraktets Nettovärde: 100.000.

Överfört till betalplan: 100.000.Kontoutdrag 2 (dec-06):

Betalningsplanlikvid: 30.000

Utg moms: 7.500

DittKonto: 37.500.Saldo Betalplan 70.000.Ett vanligt och accepterat sätt att kontera detta på är att helt lämna betalplan utanför bokföringen och endast bokföra Betalningsplanslikviden som en intäkt t ex för kontouddrag 2:3xxx Försäljning: D 30.000

19xx Konto: K 37.500

261x Utg.Moms D 7.500.(Jag har i vekligheten en mer detaljerad kontoplan inom varje kontogrupp)

Som sagt, detta är ett accepterat bokföringsförfarande, man tar sedan upp saldot på BP i deklarationen men nu vill jag ha koll på BP i min bokföring men jag får inte ihop det med en vettig kontering.Finns det någon som har ett vettigt förslag på kontering så att jag vid varje tillfälle kan se BP i min balansräkning men att den inte påverkar resultatet?Jag måste ju på något sett kontera upp kontraktsbeloppet betalningsplan och när BP-likvid betalas ut minskar tillgången på BP och jag har istället fått en beskattningsbar intäkt.Kom gärna med följdfrågor om något är oklart.Tack på förhand
Ny medlem
Inlägg: 206
#5030
hmmm, om jag har förstått dig rätt kommer jag med följande förslag:1380 Långfristiga fordringar Debiteras när du upprättar "avverkningsrätt"

Döp tex om kontot till det, avverkningsrätt1385 döps till obeskattade tillgångar och Krediteras, konteringen påverkar då inte resultatet.När du får betalt använder du din kontering för kontoutdrag 2 med tillägg:

1380 krediteras 30 000

1385 debiteras 30 000kvar på respektive konto 70 000 kr
Skatteverket Tel: 0771-567 567

www.kontrollerabokforing.se
Ny medlem
Inlägg: 44
Tack mottaget: 3
#5031
Tack för förslaget, jag tycker det verkar vara OK.
Ny medlem
Inlägg: 44
Tack mottaget: 3
#5032
Tack igen för ditt svar, det ledde mig på rätt väg.Det borde kunna bli något så här (med de exempeldata jag angav):Ver 1 2006-08-01 Kontrakt

1530 Kontraktsfordringar 100 000,00

2187 Obeskatt intäkt/betalningsplan - 100 000,00Ver 2 2006-12-01

1530 Kontraktsfordringar -30 000,00

2187 Obeskatt intäkt/betalningsplan 30 000,00

3410 Skog på rot, avverkuppdr -30 000,00

1970 Särskilda bankkonton 37 500,00

2611 Utg moms förs inom Sv, ored -7 500,00

Detta medför att jag få ett resultat på 30 000,00.Och i balansrapporten har jag.Omsättningstillgångar

Fordringar

Summa fordringar 70 000,00

Summa kassa och bank 37 500,00

SUMMA TILLGÅNGAR 107 500,00Summa eget kapital -30 000,00

Långfristiga skulder

2187 Obeskatt intäkt... -70 000,00

2611 Utg moms förs ored -7 500,00

SUMMA EGET/FRÄM. KAP. -107 500,00Och allt verkar stämma.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.