Panik-hjälp behövs. Balansräkningen stämmer ej

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 7
Jag skulle verkligen behöva hjälp AKUT av någon vänlig själ som kan hjälpa mig med årsredovisningen. Jag sitter helt fast. Jag har ett i princip inaktivt AB med små belopp. Jag får inte tillgångssidan och EK + skuld att balansera.

TILLGÅNG
Kassa och bank: Jag har 7000 kronor på kontot. Jag har ej räknat med aktiekapitalet.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 50.000
ÅRETS RESULTAT - 1800
TOTALT 49 200.

Jag har gjort några egna insättningar som jag antar hamnar som minus under EK och skulder, men absolut ingenting som kommer i närheten för att balansera upp mot tillgångar.

Var är felet? Det finns inga andra poster jag kan skriva i...

Snälla, snabb hjälp tack.
Inlägg: 7
#40890
Lite tankevurpor ovan. Skuld till mig själv för egen insättning kanske inte bör åka in kunder skulder då berget på den sidan ökar än mer.

Jag tror att stora felet återfinns på tillgångssidan. Men vad är felet? Kassa och bank. Jag tänker det som är på kontot. Men det kanske istället (eller dessutom?) är samtliga poster i bokföringsbladet där man räknar ut differensen mellan debet och kredit. Ska i så fall moms, egen insättning samt aktiekapital tas bort härifrån?
Inlägg: 9
#40891
Hej skaene,

Det verkar som du inte har motbokat insättningen av aktiekapitalet mot ett tillgångskonto (vanligast debet 1930)?.

Hälsningar
//Revisorn
Inlägg: 7
#40892
Tack Revisorn för ett snabbt svar. Okej, så aktiekapitalet bör även gå in under Kassa och Bank..då blir det jämvikt på båda sidorna på den posten.

Jag har då mer på tillgångssidan istället för EK och skuldsidan istället. Jag tror att felet ligger i hur jag räknat ut kassa och bank. Är det hela bokföringens differens på kredit och debet som ska in där, eller ska man plocka bort konton så som 2893 (skuld till närstående) och stoppa på skuldsidan, dvs 1 konton på tillgång och 2 konton på ek och skuld? Vart hamnar i så fall 3 konton och uppåt? I dagsläget är 17000 det som finns på mitt företagskonto men det är kanske fel att bara ta den summan rätt upp och ned.
Inlägg: 9
#40893
Efter räkenskapsårets slut behöver du balansera årets resultat, det gör du genom posterna 2019 och 8999, då kanske du får balans på det.

3 konton och uppåt benämns som resulatposter och återfinns på företagets resultaträkning och inte balansräkningen som 1 och 2 kontona gör. Du kan läsa mer om det här; https://www.dinbokforing.se/bokforingslexikon/resultatrakning/

Hälsningar
// Revisorn
Inlägg: 7
#40894
Tack för all hjälp hittills, det har underlättat! Två sista frågor.

Jag har ett svagt negativt resultat. Under rubriken EK och Skuld, ska detta stå som ett minustecken eller som ett plustecken? Blir det minustecken blir summan eget kapital 47.000 kontra 53000 vilket givetvis påverkar balansräkningen.

Jag undrar även hur exempelvis poster så som mobilräkningar, representation ska skrivas in? Har skuld till min själv på 2893 vilket jag lägger in som kortfristig skuld men antar att det ska kvittas mot tillgång då för att ha balans. Vilka poster passar till dessa?
Inlägg: 1366
Tack mottaget: 187
#40897
Har du haft en förlust på 1800 kr så ska det egna kapitalet bli 48200. Inte 49200 som du skrev i öppningsinlägget. 50 000-1800 = 48200.

Som tillgångar har du alltså 57000 kr?
Inlägg: 7
#40898
Tack Ingvar.

* Under tillgångar har jag dels gjort egna insättningar till företagets bankkonto. Jag antar att det då ska motkonteras i balansräkningen mot övriga kortfristiga skulder?

* Jag har även gjort ett antal egna privata köp av exempelvis kontorsmaterial, mobilräkningar, fika vid intervjuer osv. Även här tänker jag att jag ska motkontera det som ovan, kortfristig skuld till närstående, men det är ju samtidigt svårt att balansera det på tillgångssidan för det ovan vet jag ej vilken kategori det ska in under. Är det kassa och bank även här trots att de pengarna redan har brunnit upp för att betala liknande utgifter ovan?

* Moms. Ska jag räkna ingående som tillgång eller både in och utgående som skatteskuld? I så fall. Vilken motpost i BR används för dessa så att det blir balans?

Tror det var sista frågorna som jag har försökt få så tydliga som möjligt. Frustrerande att det ej går ihop då själva bokföringen innehåller så få poster...
Inlägg: 1366
Tack mottaget: 187
#40901
Om du sätter in privata pengar på bolagets bankkonto så blir det bara en kontering på två balanskonton. Exempel: Du sätter in 10 000.
2893 K (-) 10 000
1930 D (+) 10 000
Bolaget har nu fått en skuld till dig, och den balanseras av motsvarande tillgång på kontot.

Om du däremot köper t.ex förbrukningsmaterial för privata pengar, för 10 000 ink moms, så blir konteringen så här:

2893 K 10 000
2641 D 2 000
5460 D 8 000
Bolaget har fått en skuld till dig på 10 000 och har förbrukat 8000 på inköp, och 2000 ligger kvar som en momsfordran.
Om detta vore den enda händelse som har skett så har alltså bolaget gjort en förlust på 8000 kr eftersom det har köpt in material men ännu inte haft nån nytta av det.
Balansräkningen skulle då se ut så här ( vi antar att aktiekapitalet ligger orört på kontot )

Tillgångar:
Momsfordran, 1650 , 2 000 kr
Företagskonto, 1930, 50 000
Summa tillgångar: 52 000

Eget kapital;
Aktiekapital - 50 000
Årets resultat 8 000 ( en förlust skrivs som en pluspost i det egna kapitalet )
Eget kapital -42 000

Skulder:
Skuld till ägare, 2893 -10 000
Summa skulder & eget kapital -52 000

Nu balanserar det hela som synes. 52 000 på båda sidor.
Inlägg: 7
#40903
Ingvar: nu blev det verkligen tydligt! ??
Inlägg: 7
#40915
Nu stämmer allting!

En kontrollfråga.
SA Tillgångar: 84000
SA EK+Skulder: -70 000
Beräknat resultat: 14.000

Ska jag då alltså skriva -14.000 på Årets resultat eftersom att jag tvärtom har gått med vinst?
Inlägg: 1366
Tack mottaget: 187
#40916
Ja, det stämmer, och då blir ju det egna kapitalet + skulder -84 000, och balanserar upp tillgångssidan.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.