Få tillbaka eget kapital utan att skatta?

Skapad - Senast uppdaterad
Hej.

Jag har bekostat vissa saker i min enskilda firma med privata pengar. Dessa är bokförda som egen insättning. Dessa pengar kommer jag förr eller senare vilja ha tillbaka. Hur gör jag detta utan att skatta på det? Det är ju redan skattade pengar jag betalat med. Eget uttag kanske du tänker då men problemet är ju att det inte sänker resultatet. Så antingen måste jag få in pengar i firman utan att det höjer resultatet eller så måste jag kunna betala ut pengar till mig själv som en kostnad.

Skulle jag istället bokföra det jag betalar privat som lån?
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41660
Hej,

Vet inte riktigt vad du menar. Svaret är utan tvekan att du ska ta tillbaka pengarna genom eget uttag.
Inlägg: 9
#41665
Tack för svar. Jag tänkte inte på att problemet uppstår egentligen bara på de utlägg som inte är avdragsgill kostnad i verksamheten.

Om jag ska kunna betala tillbaka pengar genom eget uttag så måste det finnas motsvarande belopp i firman. En inkomst måste då ske, vilken kommer höja resultatet och behöva beskattas för. Eftersom eget uttag inte är en kostnad så kommer den inte sänka resultatet = mer skatt kommer behöva betalas för att betala tillbaka mina pengar.

De utlägg som har tagits upp som en kostnad i verksamheten är inte något problem med, de sänker ju resultatet och således skatten och kvittar då skatteeffekten enligt ovan. Men de utlägg som inte är bokförda som en kostnad blir ju problem. Tex har jag med egna pengar bekostat energibrunnar, vilka inte är avskrivningsbara som jag tolkar det, eller åtminstone inte på väldigt lång tid. Hur får jag tillbaka dessa pengar? Eller moms och skatt som jag betalat med egna pengar?
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41666
Grunden till det du upplever som ett problem verkar vara att din verksamhet har haft högre kostnader än vad intäkterna varit. Då finns det för stunden självklart inte lika mycket pengar att ta ut som de du satte in, det är ju ett faktum som bara kan förändras genom att öka storleken av intäkter jämfört med kostnader.

Det finns alltså ingen självklarhet/rättighet att den som sätter in pengar i enskild verksamhet kan få tillbaka dessa pengar, men målet är ju förstås att få tillbaka dem plus mer.
Inlägg: 9
#41667
Nja.

Hade jag haft högre kapital i enskilda firman då när jag gjorde egna utlägg så hade inte detta problem uppstått såklart. Det handlade tex om halva årsomsättningen på en enda faktura, så det var inte omsättningen utan kapitalet som gjorde att jag betalade privat. Problemet är inte intäkter. Problemet är att jag inte vill betala tillbaka med skattade pengar. Pengarna jag betalat med är ju redan skattade för en gång.
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41668
Jamen, om du haft högre kapital i enskilda firman så hade du inte behövt göra egna utlägg (insättningar) utan då hade du betalat kostnaderna från kapitalet och i förlängningen inte känt att du behövt få tillbaka något som motsvarat egna utlägg.

Eget kapital i enskild firma uppstår antingen genom egna insättningar eller positivt resultat av verksamheten. Du kanske ska se det som att du tidigare har gjort så stora egna uttag att det egna kapitalet inte räckte till när nödvändiga kostnader uppstod vilket medförde att du blev tvungen till egna insättningar. Då kan det tolkas som att du först tog ut de skattade pengarna och sen satte in dem igen.
Inlägg: 9
#41669
Kan du utveckla det. Hur gör det att jag kan få tillbaka pengarna utan att skatta för dom igen?
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41670
Hej,

Jag tycker redan att jag har utvecklat det. För att få tillbaka pengar du satt in måste du sedan den tidpunkt du satte in dem ha större intäkter än kostnader, finns ingen annan genväg.
Inlägg: 9
#41671
Och som jag redan förklarat är större inkomst än utgifter inget problem i sig. Men jag vill ju inte betala tillbaka mina redan skattade pengar med skattade pengar - vilket jag gör om jag gör som du föreslår.
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41672
OK, vi tar ett kronologiskt exempel:

1. Verksamheten startar.
2. Du betalar en kostnad på 100.000 för verksamheten med egna skattade pengar.
3. Verksamheten får en intäkt på 200.000 som hamnar på verksamhetens bankkonto.
4. Du gör ett eget uttag på de 200.000 som finns på verksamhetens bankkonto.

Du har då fått tillbaka de 100.000 skattade pengar som du tidigare satte in/betalade kostnad för verksamheten med. Dessutom har du fått 100.000 oskattade pengar. Deklarationen medför sen att du blir skyldig att betala 40.000 av dessa 100.000 i skatt.

Summa summarum så satsade du 100.000 skattade pengar, du fick tillbaka dessa 100.000 skattade pengar plus 60.000 till efter att skatt betalats.
Inlägg: 9
#41673
Problemet är som jag skrev innan inte de utlägg jag gjort som är bokförda som en direkt avdragsgill kostnad, utan de som inte är det. Exempelvis energibrunnarna.
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41674
Då har vi följande förutsättningar:
1. Utgifter i verksamheten är av sådan art att de inte får kostnadsföras direkt, utan måste avskrivas under ett antal år. För att anta något bestämmer vi att den skattemässiga avskrivningstiden är 10 år.
2. Intäkterna är varje år större än kostnaderna.
3. Vi bortser från moms, avsättning till periodiseringsfonder, expansionsfonder, räntefördelning osv.
4. Skatt inklusive egenavgifter antas alltid vara 40 % av årets vinst.

År 1:
1.Inköp av inventarie för 100.000 av privata medel
Debet Inventarie 100.000 Kredit Egen insättning 100.000

2. Intäkt från verksamheten 150.000
Debet Eget uttag 150.000 Kredit Intäkt 150.000

3. Avskrivning av inventarie
Debet Avskrivning 10.000 Kredit Inventarie 10.000

Resultat År 1: 150.000 - 10.000 = 140.000
Skatt År 1: 140.000 * 40 % = 56.000
Privata medel: -100.000 + 150.000 - 56.000 = -6.000
Analys: Ägaren satsade 100.000 under året, fick tillbaka 94.000

År 2:
1.Inköp av inventarie för 50.000 av privata medel
Debet Inventarie 50.000 Kredit Egen insättning 50.000

2. Intäkt från verksamheten 150.000
Debet Eget uttag 150.000 Kredit Intäkt 150.000

3. Avskrivning av inventarie
Debet Avskrivning 15.000 Kredit Inventarie 15.000

Resultat År 2: 150.000 - 15.000 = 135.000
Skatt År 2: 135.000 * 40 % = 54.000
Privata medel: -50.000 + 150.000 - 54.000 = +46.000
Analys: Ägaren satsade 50.000 under året, fick tillbaka 96.000

I ovanstående exempel gjorde ägaren under två år en total insättning på 150.000, totalt uttag på 300.000, fick en skattekostnad på 110.00. Fick alltså tillbaka sina satsade "skattade" pengar plus 40.000 till.

Ifall beloppen i exemplet ändras blir det självklart andra resultat, men så länge totala intäkter överskrider totala kostnader kommer ägaren att få tillbaka sina satsade pengar plus resultatet minus skatt.
Inlägg: 1374
Tack mottaget: 187
#41677
Sen kan man väl fråga sig vad det är för kostnader som inte är avdragsgilla alls i verksamheten?
Hör dom egentligen dit, eller är det ett privat inköp, som ändå hade fått göras med skattade pengar, men är 'tagit på firman' för att få tillbaks momsen?

En energibrunn som går till både firman och det privata, får ju t.ex delas upp.
Inlägg: 9
#41678
Tack för ert engagemang.

De utlägg jag har problem med är:

Energibrunnarna, dom nyttjas inte alls privat då det är hyreshus och vi kommer aldrig bo i dom husen. Jag kunde inte hitta mycket information vart kostnaden skulle bokföras så jag bokförde på mark. Mark är ej avskrivningsbar då det är beständigt. Energibrunnen är i det närmaste oändlig så länge inget oväntat händer. Slangen i hålet kommer behöva bytas ut men det kommer hända efter min existens.
Här kan man kanske tänka att jag får tillbaka pengarna den dagen jag säljer. Då kan jag dra av denna kostnad på försäljningsvinsten. Men detta är också långt bort och jag skulle vilja ha tillbaka pengarna tidigare.

Moms. Jag har betalat moms med privata pengar. Bokförd som egen insättning.

Preliminärskatt har jag betalat med privata pengar. Dessa är inte bokförda alls då de inte ska det.
Inlägg: 1374
Tack mottaget: 187
#41679
Eftersom det är en bostadsbyggnad så kan den inte bokföras som byggnadsinventarie, vilket annars hade varit närmast till hands, utan den ska läggas på byggnadsvärdet.
Så det blir avskrivning med typ 4 %, eller vad du har på byggnaderna i övrigt.

Mark är det inte. Men jag förstår hur du tänker ifall man skulle köpa mark med egen insättning så skulle det ju upplevas att det köps för skattade pengar som blir låsta för lång tid.

Men gör man en investering med privata pengar så är det ju alltid så att dom blir låsta under den tid investeringen varar.

Vad är det för moms du betalat? I verksamhet med hyreshus är det ju ytterst sällan moms inblandad, så det behöver du nog utveckla lite mer.
Inlägg: 794
Tack mottaget: 52
#41681
Ett sista inlägg i den här tråden som väl blev mer filosofisk med tiden än vad jag tyckte den var från början.

Jag antar att energibrunnar trots allt har en begränsad livslängd och då måste de kunna skrivas av, om än i långsam takt, så till slut kommer ändå den som satte in pengarna på sikt få just dessa tillbaka om verksamheten går i vinst.

Men, jag tycker även att man måste kunna se det som att en egen insättning som får effekten att en verksamhet genererar ett bättre resultat än vad den gjorde innan insättningen, kan ses som återbetalad i och med det högre uttag som kan göras p g a det ökade resultatet. I det aktuella fallet bör väl installationen av energibrunnar ha medfört att energikostnaden för hyreshusen blev lägre och därmed vinsten högre än vad den med i övrigt oförändrade förutsättningar hade blivit.

Jag tycker alltså inte det känns rätt att märka ett visst belopp insatta pengar och sen säga att just dessa pengar inte har återbetalats, medan mängden pengar som genereras i övrigt har ökat.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.