POPUPMÄSSOR - EFFEKTIV OCH BILLIG MARKNADSFÖRING FÖR SMÅFÖRETAG

Skapad - Senast uppdaterad
Som småföretagare brottas man ofta med frågan: Hur marknadsför vi verksamheten på effektivast sätt? Man har kanske testat tidningsannonser som gett dålig eller ingen payoff, annonsering i sociala media som försvinner i mängden och bruset, tidskrävande content marketing genom statusuppdateringar på företagets Facebooksida som når ut till den redan befintliga intressesfären, kalla samtal till personer som är svåra att nå osv.

Det odiskutabelt mest effektiva sättet att generera leads och affärsmöjligheter är genom det personliga mötet. Att träffas öga mot öga, att hålla en muntlig dialog och kunna "känna av varandra" är oslagbart för att skapa relationer. Så i vilket forum ges den möjligheten?

POPUPMÄSSOR
När du hör ordet mässa tänker du kanske "fackmässa med fler konkurrenter än potentiella kunder, flerdagsevent med långa dagar, bygga och riva monter, kostsamt i pengar och tid"?

Alternativet till fackmässor är branschoberoende popupmässor. Många företag har inte huvuddelen av sina kunder i sin egen bransch. En redovisningsbyrå kan ha kunder inom hotell, IT och konfektion. På en bredare näringslivs- eller företagsmässa kan företag nå sin målgrupp utanför sin egen bransch. Inte minst bland andra utställande företag.

En popupmässa tar färre resurser i anspråk än en fackmässa. Fackmässor innebär att det läggs tid på förberedelse, uppbyggnad och och nedtagning av mässmontern. Fackmässor varar ofta under flera dagar. Som en-eller fåmansföretag kan det vara svårt att allokera så mycket resurser på en enskild marknadsföringsåtgärd. Man har befintliga kunder att supportera och andra händelser i kalendern. Då kan en halvdags popupmässa vara ett smart alternativ. Utställarna tar med sig en rollup under ena armen och övrigt mässmaterial under den andra. Mässplatsen tar en kvart att arrangera, sedan är det full fokus på att möta besökare och skapa affärer. En halvdags mässa gör att besökarna kommer koncentrerat vilket eliminerar dötider och trötta ben i montern. Som utställare hinner du föra ingående samtal med tiotals och möta hundratals besökare. Hur många kundbesök hinner du med på en förmiddag?

KOSTNAD?
En utställarplats på en popupmässa behöver inte kosta mer än minsta annonsen i lokaltidningen. Sett till kostnad och tid behöver ett mässdeltagande för många verksamheter inte generera mer än en möjlig affärsmöjlighet för att det ska betala av sig.

HUR KOMMER VI IGÅNG?
"Vi har aldrig ställt ut på mässan tidigare, hur gör man?". Det är enklare och mer inspirerande att ställa ut än vad man kan tro. Rent formellt behöver man en rollup, några folders och en bokad utställarplats. Förbered med ett mässerbjudande och kanske en enkel aktivitet i montern. Ta en minut, lista tio personer ni skulle vilja möta på mässan och bjud in dessa (via telefon, epost eller sociala medier). Sedan är det bara att möta upp på mässan, stänga av mobiltelefonen och möta besökarna med ett leende. Det första steget är att våga prova.

Denna artikel finns också publicerad på Bizter: http://bizter.se/index.php/groups/viewdiscussion/3-popupmaessor-enkel-och-prisvaerd-marknadsfoering-foer-smafoeretag?groupid=2

Jonas Wander-Levin är verksam i SAK Företagsmässa som arrangerar mässor runtom i Sverige, www.sakmassan.se
Jonas SAK-mässan
#6966
Vi på Bostäder i Spanien ser fram emot att delta på er Helsingborgsmässa!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.