Kvittning och ansvarsbegränsning i licensavtal

Skapad - Senast uppdaterad
Sitter och försöker bygga ihop ett så allomfattande licensavtal som möjligt. I januari gick jag igenom vad som behöver finnas i ett licensavtal med en jurist och tyckte att jag hade allt klart för mig, men sen gick månaderna och nu minns jag inte längre vad två av punkterna handlade om. Om någon kunde sammanfatta vad dessa två begrepp på några rader (det ligger någonstans i bakhuvudet, jag behöver bara bli påmind) vore jag tacksam.Punkterna det gäller är

-Kvittning vid eventuell tvist och

-Ansvarsbegränsning (ex. indirekta skador, beloppsgränser)Det är producenterna av imateriella produkter som avtalet är riktat till. Jag ska paketera deras produkter och sälja dem i en e-tjänst på licens.Tacksam för svar
Inlägg: 29
#6319
Kvittningsbestämmelsen som du tänker på är sannolikt en bestämmelse om att licenstagaren inte har rätt att kvitta eventuella motfordringar vid betalning av en fordran som licensgivaren (du) har på licenstagaren. Villkoret verkar för ordning och reda och hindrar att licenstagaren själv ska kunna styra över vilka fordringar som han anser att du ska betala och hur stora dessa är.Ansvarsbegränsning eller ansvarsfriskrivning är en klausul som begränsar licensgivarens ansvar för att ersätta direkt och/eller indirekt skada som uppstår till följd av avtalet. Begränsning kan göras till ett visst belopp. OBS att det inte handlar om att avtala bort förpliktelser om fullgörelse under avtalet. Vanliga friskrivningar handlar om skada till följd av att produkten inte passar för ändamålet eller att produkten används felaktigt av licenstagaren. Det är också vanligt att friskriva sig för felskrivningar. Eftersom begränsningarna/friskrivningarna ofta är långtgående är det vanligt att ange att dessa gäller så långt som tillåts enligt tvingande lagstiftning. Alltför långtgående begränsningar kan anses oskäliga enligt lag 1984:292 om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Detta gäller särskilt (i praktiken endast) om den som har infört villkoret anses ha en överlägsen ställning i förhållande till motparten.Särskilt viktigt är att anpassa villkoren till det aktuella avtalet. Om du licensierar ut mjukvara är det lämpligt att friskriva sig från ev. skador som mjukvaran orsakar på hårdvara. Eftersom du hanterar andras immateriella rättigheter kan det vara lämpligt att du friskriver dig från allt skadeståndsansvar mot tredje man som har sin grund i rättigheterna.Mvh

Jesper
MIND THE MARK
Konsulttjänster inom immaterialrätt
VARUMÄRKEN/DOMÄNNAMN/DESIGN
UPPHOVSRÄTT/MARKNADSRÄTT
www.mindthemark.se
Inlägg: 205
Tack mottaget: 1
#6320
Jag vill tacka så mycket för svaret! Mycket vänligt!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.