Startsida

Engelsk version av svenskt hemsida = varumärkesintrång?

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 1
Hej! Jag driver en hemsida som riktar sig mot den amerikanska, franska och tyska marknaden (och finns på de här tre språken). Själva namnet av hemsidan är på engelska och vi har inget varumärkesskydd eller liknande (vi är bara cirka två år gamla).

Jag har upptäkt att det finns ett svenskt företag som har exakt samma namn som vi, men översatt till svenska. De verkar rätt stora och sedan länge etablerade på den svenska marknaden, men finns även i mindre format i andra Europeiska länder såsom Frankrike och Tyskland, där de använder sitt varumärke på svenska. De har ett varumärkesskydd för det här varumärket inom EU.

Jag vill inte uppge våra exakt namn, men låt mig ge ett exempel som är mycket snarlikt vår situation. Säg att vi heter "cartrends.com" och de heter "biltrender.se, biltrender.dk, biltrender.fr osv". Både vi och dem skriver om nyheter och trender när det gäller bilar. De har skyddat namnet "biltrender" (dvs på svenska) inom hela EU.

Skulle det här kunna vara ett varumärkesintrång från vår sida på deras varumärkesskydd inom EU? Jag menar våra hemsidor är inom samma marknad och vi heter samma sak, fast på olika språk. Eller är det orimligt att någon kan "paxa" såpass generella ord som "biltrender" på alla språk genom att ha ett varumärkesskydd på den svenska versionen?

Gör det någon skillnad om vi skulle gå in på den svenska marknaden också? Till exempel i Tyskland så skulle ju ingen kunna förväxla varumärkena eftersom de inte förstår att "biltrender" och "cartrends" betyder samma sak då de inte pratar svenska. Men om vi går in på den svenska marknaden skulle varumärkena eventuellt kunna förväxlas om någon svensktalande person skulle få för sig att vi båda är samma företag. Dvs kan vi inte anses göra intrång på varumärket i Tyskland (då de inte går att förväxlas där), men samtidigt anses göra det i Sverige?
#38753
Hej!

Din fråga gäller intrång, samt hur du ska förhålla dig till märken som är av mer beskrivande art. Dessa frågor är komplicerade och inbegriper inte sällan strategiska aspekter. Då PRV inte får lov att ge affärsmässiga råd, har jag nedan försökt att på ett allmänt sätt ge dig vägledning i olika aspekter som kan vara till nytta för dig i din situation.

Forum för intrångsmål
Avgörande myndighet i intrångsfrågor är allmän domstol. Eftersom varje ärende är unikt går det inte heller att tydligt dra gränserna för vad som är (och inte är) varumärkesintrång vid en allmän information. Det är inte jättevanligt men det heller inte att utesluta att en direkt översättning av ett varumärkesnamn, och det översatta varumärket används för samma typer av varor och/eller tjänster skulle bedömas vara förväxlingsbara. Det får som alltid bli en bedömning i det enskilda fallet, där hänsyn bland annat tas till särskiljningsförmågan (dvs det du är inne på att generella, beskrivande ord får ett skyddsomfång därefter, se förklaring nedan).

Särskiljningsförmåga
En viktig faktor vid en förväxlings-/intrångsbedömning, är de jämförda märkenas särskiljningsförmåga. Ett märke saknar särskiljningsförmåga om det är rent beskrivande för de varor och tjänster som det omfattar. Huvudregeln är att ju högre särskiljningsförmåga ett märke har, desto högre är risken för förväxling med ett annat liknande märke. Motsatsvis blir risken för förväxling mindre ju lägre särskiljningsförmåga ett märke har. Det skulle kunna argumenteras för, men det är för den sakens skull inte klart, att en sådan lydelse som "cartrends", har så svag särskiljningsförmåga då den snarare anger innehållet av tjänsterna och inte pekar ut det kommersiella ursprunget, att dess skyddsomfång borde bli därefter. Men du säger att det finns en EU-registrering i ditt aktuella fall. Det är dock svårt att säga hur just detta märke har bedömts gällande särskiljningsförmågan. Märket har uppenbarligen åtminstone bedömts ha en viss särskiljningsförmåga eftersom ansökan har registrerats. Sedan kan ev. figurativa inslag i märket spela in också. Det kanske rent av är så att märket fungerar som helhet med figurativa inslag/logga men att lydelsen ses som beskrivande. Men, som nämnts: det är endast vid skarpt läge, exv. vid intrångsmål/hävningstalan där alla omständigheter utreds, som frågan kan få ett klart svar.

Ombud
För att få en närmre bedömning av den situation du beskriver kan det vara en god idé att kontakta ett juridiskt ombud (specialiserad på immaterialrätt), som kan ge strategisk vägledning samt ett utlåtande om era skyddsbehov. En inlämnad varumärkesansökan skulle också kunna ge er en indikation på hur märkeslikheten bedöms.

Hoppas att du fått lite vägledning. Välkommen att kontakta mig eller mina kollegor om det är något ytterligare du funderar på.

Med vänliga hälsningar
Kundsupport
Patent- och registreringsverket

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.