Generationsväxling - lämna över/sälja sitt företag till ASF

Skapad - Senast uppdaterad
Jag söker företagare i Östergötland som skulle kunna tänka sig att lämna över/sälja sitt företag till arbetsintegrerande sociala företag (ASF).
Inom en femårsperiod kommer var fjärde småföretagare i Sverige att gå i pension. Långt ifrån alla har en naturlig efterträdare. Det innebär att nära 30 000 företag riskerar att läggas ned, helt i onödan. Vi riskerar inte bara att förlora företag, utan också arbetstillfällen. Därför är det viktigt att säkerställa dessa företags fortlevnad genom generationsväxling, och skapa en attraktiv regional miljö där hållbara företag utvecklas.

Ett alternativ, är att se på möjligheterna för ASF att ta över mindre bolag (enmans- eller fåmansföretag) där företagsledaren är på väg att gå i pension.
Båda parter har mycket att vinna på idén. För företagsledaren innebär det att dennes företag och livsverk kan leva vidare. Den ursprungliga ägaren kan vara fortsatt delaktig några år som konsult, och vägleda den nya arbetsgruppen. I gengäld får den avgående företagsledaren ett ASF, där medarbetarnas befintliga kompetens och/eller potential är noga matchade för att passa verksamheten. Dessa personer har eller kan få kunskap om ekonomi, administration och kund- och leverantörskontakter. Samtidigt har de tillgång till de stödresurser som ofta behövs i ett litet företag. På så sätt säkerställs möjligheterna för företagets fortlevnad.

Kontakta gärna mig på virginia.wallin@coompanion.se för mer information.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.