Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Gör en marknadsundersökning

Dela artikeln
söndag, 11 september 2011 0

Undersök marknadenTitta närmare på hur marknaden ser ut för ditt blivande företag. Gör en marknadsundersökning. En marknadsundersökning ska svara på tre frågor:

 

1. Finns det tillräckligt många kunder? Innan du tar reda på svaret måste du självklart veta vilka du tror kan bli dina kunder. Hur ser din målgrupp ut?

2. Vilka behov har kunderna som du kan tillfredsställa? Behöver kunderna det du har att sälja?

3. Hur ser konkurrensen ut? Finns det redan en massa företag som erbjuder samma sak? Finns det områden där du kan särskilja dig genom att erbjuda något som få andra har?


Ta reda på vad kunderna vill ha

Det bästa sättet att ta reda på vad kunderna vill ha är att fråga dem. Försök hitta ett mindre antal tänkbara kunder som du kan intervjua och få mer information från. Hur du hittar dina blivande kunder beror helt på hur din målgrupp ser ut. Några idéer:

  • Tänker du starta ett företag inom layout och grafisk design? Ring upp ett antal företag, myndigheter och organisationer som köper den här typen av tjänster.
  • Planerar du att starta ett kafé? Ställ dig utanför den tänkta kafélokalen och be att få prata några minuter med dem som går förbi – de tillhör troligen din tänkbara kundgrupp.
  • Kommer du att sälja hushållsnära tjänster? Formulera ett artigt och snyggt brev med ett enkelt frågeformulär och skicka ut till ett antal hushåll i din målgrupp. Locka med en trisslott till alla som skickar in svar.

Det finns också andra möjligheter att ställa frågor till blivande kunder. Frågeformulär kan skickas i kuvert, med e-post eller läggas på en hemsida där folk kan gå in och fylla i sina svar. Hur du än gör är det viktigt att ställa så tydliga och konkreta frågor som möjligt. Var beredd på att det är ganska få som vill svara, det är likadant för alla.

 

Så här kan du lägga upp frågorna i din marknadsundersökning:

  • Börja med att förklara varför du vill ha den här informationen.
  • Fråga hur deras inköps- eller konsumtionsvanor ser ut idag. Hur mycket köper de? Är de nöjda med de leverantörer de har? Finns behov de inte lyckats lösa?
  • Om du kontaktar ett företag: ta reda på vem det är som fattar beslut kring inköpen och spara uppgifterna. Nästa gång du hör av dig kan det vara ett säljsamtal.
  • Ställ öppna frågor, undvik frågor som går att besvara med ett enkelt ja eller nej. Du vill att dina blivande kunder ska beskriva sin situation och sina behov med egna ord.

Om du använder ett frågeformulär är det en bra idé att låta någon som tillhör din målgrupp gå igenom formuläret innan du skickar ut det. På det sättet fångar du upp otydligheter eller eventuella följdfrågor som borde ställas. Kombinera inte informationsinsamlingen med att försöka sälja, risken är stor att du skrämmer bort folk. Informationen du får in kommer att hjälpa dig att sälja mer senare.

Vad gör konkurrenterna?

Konkurrenterna kartlägger du enkelt från skrivbordet. Börja med telefonkatalogens gula sidor. Gå vidare till företagens webbplatser och försök identifiera de viktigaste konkurrenterna. Vad har de för erbjudanden och priser? Var finns de geografiskt? Vilka verkar de vända sig till? Hur länge har de funnits? Vilken typ av marknadsföringsaktiviteter satsar de på? Fundera sedan på hur du kan särskilja dig. Kan du erbjuda något som kunderna vill ha men som ingen annan har? Försök vara så konkret som möjligt!

Texten är hämtad ur Tillväxtverkets "Marknadsföring för nyföretagare".

Välj kommun från listan