Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar

Avsiktsförklaring är ett förhandlingsdokument där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva ett sådant är att sätta upp riktlinjer för kommande förhandlingar vilket samtidigt skapar ramar för hur ni ska jobba tillsammans innan ett riktigt avtal är på plats. Ett exempel där det är vanligt att skriva en avsiktsförklaring är vid företagsförsäljning, affärsöverlåtelse, bolagsförvärv.

Redan i avsiktsförklaringen kan parterna ange vilka områden de är överens om. Då övergår emellertid avsiktsförklaringen till ett bindande avtal i dessa delar. Parterna kan också ange enbart inom vilka områden som parterna ska förhandla, för att med detta som grund ha som mål att upprätta ett avtal. I sådant fall är avsiktsförklaringen inte bindande. Emellertid kan en icke bindande avsiktsförklaring ha bindande klausuler. Sådana är exempelvis exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Den engelska termen Letter of Intent (LOI) används också ibland på svenska.

Bindande klausuler i avsiktsförklaringen

Den avsiktsförklaring som här finns att ladda ner, är en icke bindande avsiktsförklaring, men med två bindande klausuler – exklusivitetsklausulen och sekretessklausulen.

Köp mall eller beställ skräddarsytt avtal

 • Spara tid.
 • Framtagen av expert.
 • Färdigformulerad text - enkel att göra klar.
 • Snabbt och säkert kortköp.
 • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.
 • Nöjd kund-garanti. (Vi betalar tillbaka utan diskussion.)

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" - Advokat Kristofer Hansson.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

"Jag kan varmt rekommendera Företagande.se om du är i behov av juridisk kompetens. De håller vad som är överenskommet, snabb kontakt och återkoppling och är väldigt kundvänliga. Jag är verkligen nöjd och tacksam." - Ted Clarén, Ystad.

Mallen Avsiktsförklaring - LOI kostar 496 kr + moms och skräddarsytt pris är 2496 kr + moms. Vill du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Avtalsrättens samtliga regler gäller för en avsiktsförklaring

Att en avsiktsförklaring huvudsakligen inte är bindande innebär inte att man kan handla vårdslöst i avtalsförhandlingarna. Culpöst beteende kan vara att man ger utfästelser i form av muntliga eller olika typer av skriftliga åtaganden. Parterna är fortfarande bundna av avtalsrättens samtliga regler, där bland annat ”pacta sunt servanda” - avtal skall hållas, är huvudprincipen.

Det innebär att om någondera av Parterna förpliktigar sig till, muntligen eller skriftligen, att vidta viss handling, är man bunden, anbud-accept modellen gäller. Det innebär också att avtalslagens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor och avtalsrättens doktrin om tolkningsdissens är tillämpliga.

Parterna måste därför verka gentemot varandra på ett i alla sätt hederligt vis och närhelst under avtalsförhandlingarna ett löfte uttrycks av något slag, är Parterna bundna. Att detta sedan kodifieras genom ett skriftligt huvudavtal, är målet för avtalsförhandlingarna och att avsiktsförklaringen upprättas.

Köp mall eller beställ skräddarsytt avtal

 • Spara tid.
 • Framtagen av expert.
 • Färdigformulerad text - enkel att göra klar.
 • Snabbt och säkert kortköp.
 • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.
 • Nöjd kund-garanti. (Vi betalar tillbaka utan diskussion.)

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" - Advokat Kristofer Hansson.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

"Jag kan varmt rekommendera Företagande.se om du är i behov av juridisk kompetens. De håller vad som är överenskommet, snabb kontakt och återkoppling och är väldigt kundvänliga. Jag är verkligen nöjd och tacksam." - Ted Clarén, Ystad.

Mallen Avsiktsförklaring - LOI kostar 496 kr + moms och skräddarsytt pris är 2496 kr + moms. Vill du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Notis: Om du vill spara mallen i PDF, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att "skriva ut" mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Samtliga PDF-dokumentmallar på Företagande.se fungerar bäst i den senaste versionen.)

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.