Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Gratis mall sekretessavtal

Dela artikeln
måndag, 06 juni 2011 0

Mall för sekretessavtalDokumentmallen ”Avtal om sekretess” används då det finns ett behov av att reglera informationshantering i ett samarbete mellan företag. I sekretessavtalet förbjuds användning av information som anses vara konfidentiell och av den anledningen inte får användas eller spridas vidare. I Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter bestäms att den som röjer företagshemligheter för utomstående skall ersätta skadan.

I dokumentmallen ”Sekretessavtal” kan parterna närmare bestämma vilken information som är förbjuden att användas och vilken information som skall få användas och under vilka förutsättningar under deras samarbete. I sekretessavtal bestäms också regelmässigt att konfidentiell information skall återlämnas vid upphörandet av samarbetet.

Mallen för sekretessavtal är helt gratis.

 

Ladda ner sekretessavtalsmallen

Ladda ner gratis mall för Sekretessavtal här (Word)

 

Ladda ner mallen
 
 

Notis: När du vill spara sekretessavtalsmallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen sekretessavtal fungerar bäst i den senaste versionen.)

 

Välj kommun från listan