Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Greshams lag: sämre mynt driver ut bättre

Dela artikeln
torsdag, 27 november 2008 0

Greshams lag: sämre mynt driver ut bättreKarl XII och hans finansminister Görtz är i svensk historia välkända för det, men de var ett antal sekel föregångna av t ex den franske kungen Filip den Sköne, Filip IV för att ange ordningsnumret strax före och efter år 1300; det var han som tog kål på Tempelriddarna).

Närmare bestämt att förstärka statskassan genom att göra allt enklare mynt. Eller för att ge det exempel som Greshams lag – det sämre myntet driver alltid ut det bättre – brukar förknippas med: om ett mynt med hundra procent guld ersätts med ett av lägre halt guld så blir det ju lönsamt att använda hundraprocentiga mynt för att skapa mynt av den lägre halten. De gamla mynten får ett högre värde, räknat i de nya myntens sort, inflationen har blivit synlig!

Greshams lag, i överförd bemärkelse, återfinns i diverse andra mänskliga aktiviteter, också sådana som inte är rent ekonomiska utan kanske t ex psykologiska. Det överlämnas åt läsaren att finna management-, småföretag-kontra-storföretag- och IT-analogier!

 

Välj kommun från listan