Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Starta handelsbolag

Dela artikeln
tisdag, 15 juli 2014 0

Handelsbolag kan vara en bolagsform för de som vill starta företag tillsammans. I ett handelsbolag finns det inga krav på satsat kapital men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Ansvar i handelsbolag

Ett handelbolag räknas som en juridisk person och består av två eller flera bolagsmän. Det är bolagsmännen som bestämmer vem eller vilka som ska ha rätt att företräda bolaget och ingå avtal i bolagets namn. Bolagsmännen är i sin tur alltid personligt och solidariskt ansvariga gentemot utomstående och det kan aldrig avtalas bort. Ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal. Det innebär att var och en av bolagsmännen personligen kan tvingas betala företagets alla skulder. Har någon betalat så får denne själv kräva de andra bolagsmännen på deras andel i skulden.

Personer i handelsbolag

Handelsbolag har två eller flera bolagsmän som är delägare men dessa räknas inte som anställda. Dessa kan bestå av privatpersoner eller företag. Handelsbolag kan även ha anställda men när man anställer någon i ett handelsbolag tar man på sig vissa förpliktelser så det kan vara bra att komma ihåg det personliga ansvaret.

Tips: Skriv avtal mellan er, här är en mall för handelsbolag

Kompanjonavtal

Då man är flera delägare/bolagsmän i ett handelsbolag så är det alltid bra att upprätta ett kompanjonavtal. I kompanjonavtalet ska man ta med alla de punkter som man tillsammans kommit överens om. Ett kompanjonavtal har inga formella krav men här kommer några av de saker som kan vara bra att ha med:

 • Arbetsfördelning
 • Arbetstider
 • Uttag från företaget och andra förmåner
 • Säkerheter för lån
 • Ränta på insatt kapital
 • Vilka befogenheten var och en ska ha
 • Hur överskott respektive underskott ska fördelas
 • På vilka villkor nya delägare kan anslutas
 • Hur företaget ska värderas
 • Hur man ska göra om en delägare vill dra sig ur eller avlider
 • Åtgärder vid långvarig sjukdom
 • Ömsesidig försäkring.

Registrering av handelsbolag

Ett handelsbolag måste alltid registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Vid registreringen får företaget sitt organisationsnummer och företagsnamn. Namnet är sedan skyddat i det län där företaget är registrerat. Innan en registrering kan ske hos Bolagsverket så ska bolagsmännen avtala om att driva ett handelsbolag. Detta ska göras i ett bolagsavtal som tar upp saker såsom hur man har beslutat om arbetsfördelning, hur en vinst eller förlust ska fördelas och vad som händer om en bolagsman vill lämna handelsbolaget.

Annan information för handelsbolag

 • I ett handelsbolag beskattas delägarna för sin andel av verksamhetens vinst, de betalar då egenavgifter och inkomstskatt.
 • Handelsbolag är som de flesta bolag bokföringsskyldiga men de flesta behöver inte ha en revisor. Om någon av bolagsmännen däremot är ett företag av viss storlek så måste handelsbolaget ändå ha en godkänd eller auktoriserad revisor samt upprätta en årsredovisning.
 • Som sjukpenningsgrundande inkomst räknas företagets överskott för bolagsmännen var och en för sig och man kan välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid.
 • I handelsbolag har bolaget F-skatt medan delägarna har så kallad SA-skatt (särskilt debiterad A-skatt).

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är som ett handelsbolag men bolagsmännens ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Det som gäller för handelsbolag gäller i stort sett också för kommanditbolag men kommanditbolag består av två olika typer av bolagsmän. Komplementär och kommanditdelägare. Kommanditbolaget måste ha minst en delägare med obegränsat ansvar, en så kallad komplementär. En kommanditdelägare ansvarar endast för den kapitalinsats som gjorts i företaget vilket ofta innebär att de även har en begränsad makt.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan