Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Dela artikeln
onsdag, 27 augusti 2014 0

Under tiden du håller på med din bokföring så kommer du troligtvis någon gång bokföra fel. En felaktigt bokförd transaktion är enkel att rätta men det är viktigt att du är noggrann så att det i efterhand tydligt framgår vad du har gjort.

Den manuella bokföringen rättar men genom att dra ett streck över det som är fel och skriva det rätta vid sidan av. Rättelsen ska sedan signeras och dateras så att man lätt kan se vem som gjort rättelsen och när den gjorts. En felaktigt bokförd transaktion får aldrig raderas eller målas över utan den måste alltid gå att tyda.

Bokför du med hjälp av ett bokföringsprogram så brukar det finnas speciella funktioner för rättning av verifikationer som man lätt kan använda sig av så att det blir rätt. För bokför man med ett bokföringsprogram så ska rättelsen bokföras genom att man upprättar en speciell rättelsepost. Även här ska det framgå vem som gjort rättelsen och när den gjorts.

Om du rättar en bokföringspost som hör ihop med ett för- eller eftersystem, såsom en kund- eller leverantörsreskontra så kan du även behöva rätta i de systemen för att avstämningen ska bli korrekt mellan bokföringen och reskontran.

Upptäcker du ett fel långt efter att transaktionen bokförts så ska man rätta genom en särskild rättelsepost genom att göra en ny verifikation. På den verifikationen ska du ange hur du bokat om, när det skett och skriva din signatur. Verifikationen ska även hänvisa till den ursprungliga, felaktiga verifikationen och på den felaktiga verifikationen anger du numret på rättelseverifikationen så att man lätt hittar den.

Kommer du på felet så sent som efter att skattedeklarationen lämnats in så kan det påverka momsen för den tidigare perioden. I vissa fall behöver du då skicka in rättelsen till Skatteverket för att allt ska bli rätt så det är alltid enklast att noggrant granska alla verifikationer så snart som möjligt.

Ämnen

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan