av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar

Oavsett om du ser på EU som ett hinder för bättre miljölagar i Sverige eller tvärtom så påverkar det europeiska samarbetet vår miljö i Sverige. De EU-lagar som stiftas gäller över de svenska. Det betyder att EUs miljödirektiv alltid påverkar svensk miljölagstiftning. I praktiken så innebär det att mycket i din vardag är som det är på grund av besluten som har fattats av politikerna i Bryssel.

Den svenska miljölagstiftningen

 

I Sverige så har vi en miljöbalk som består av 33 kapitel och 500 paragrafer. Regering och myndigheter har skapat dessa lagar som privatpersoner och företag måste hålla sig till. Målet är förstås att vi ska bevara vår natur i Sverige. Men sedan medlemskapet i EU så är det inte bara den svenska miljöbalken som styr vad som händer med vår miljö.

EU:s lagar står över vår miljölagstiftning och här är några exempel på saker som påverkar din vardag.

Glödlampor

Om du tycker att det är svårt att hitta den gamla typen av glödlampa så är du inte ensam. Den klassiska glödlampan får inte säljas i Sverige förutom då den finns kvar i ett lager som ännu inte är slut. Det var EU som år 2012 bestämde att medlemsstaterna inte längre fick sälja de gamla glödlamporna.

Vi måste istället använda energieffektiva lampor som spar både energi och pengar. Det här anses vara ett krafttag mot mindre koldioxidutsläpp. Med glödlampor är inte allt som styrs från Bryssel.

Rent vatten i glaset och mindre vatten i toaletten

 

Med miljölagstiftning så kan vi säkra att dricksvattnet förblir rent. Kanske hade vi haft tuffare krav i Sverige om vi inte hade varit med i EU. Men faktum är att medlemskapet reglerar hur mycket bly och pesticider som får finnas i dricksvattnet som är till för minst 50 personer. Det här gäller alltså inte en privat brunn.

EU har tagit fram regler för både grundvatten och ytvatten. De har skapat lagar som ser till att vatten inte kan rinna av i marker hursomhelst. Dessa regler gäller samtliga medlemsländer och på så vis så får man en större effekt.

Dessutom så finns det regler som bestämmer hur mycket vatten vi får spola med. Med miljömärkning för toaletter så används mindre vatten för att spola i Sverige och i resten av EU. När du har spolat i toaletten så måste vattnet föras vidare till ett avloppsreningsverk som är registrerat och som kontrolleras av svenska myndigheter.

 

Tack vare reglerna från EU så måste reningsverket hålla sig till en viss nivå av rening innan vattnet kan släppas tillbaka ut i naturen.

Sverige måste välja skyddsvärda områden

EU kräver också att vi med vår miljölagstiftning väljer ut särskilda områden som vi ska skydda lite extra. Det här är en flexibel EU-regel som ser till att varje land skyddar unika miljöer och djurarter. Det ställs höga krav på att vi i de utvalda skyddsområdena ser till att både växter och djur har det bra.

Arbetet med skyddsområden är ständigt pågående. Så sent som i mars 2019 så kom Länsstyrelsen med ett förslag om att utvidga naturreservatet Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård. Det här är ett direkt svar på regeringens mål att stärka biologisk mångfald som bygger på direktiven som kommer från EU.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.