Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Starta egen ideell förening

Dela artikeln
tisdag, 15 juli 2014 0

En ideell förening ska ha ett ideellt syfte och ska därmed inte främja medlemmarnas ekonomiska intresse men den får bedriva näringsverksamhet. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter eller för allmännyttiga ändamål. Den ska vara öppen för nya medlemmar och kan av dessa ta ut en medlemsavgift.

Registrering av ideella föreningar

En ideell förening bildas genom att man enas om vad föreningen ska syfta till och vill man registrera föreningen så måste man skriva stadgar och välja en styrelse innan man registrerar den hos Skatteverket.

Annan information för ideella föreningar

  • En ideell förening ska inte bedriva näringsverksamhet som ger medlemmarna ekonomisk vinst men den kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten.
  • Skulle föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen så blir den en oregistrerad ekonomisk förening utan rättskapacitet. Det betyder att medlemmarna eller företrädarna blir personligt betalningsskyldiga för föreningens skulder.
  • En ideell förening är oftast helt eller delvis skattepliktig och ska vara registrerad hos Skatteverket.

Allmännyttiga ideella föreningar

En allmännyttig verksamhet är en verksamhet som samhället tycker är värt att stödja såsom välgörenhet, kultur, idrott, utbildning eller ungdomsverksamhet. Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från övriga ideella föreningar, skattebefriade om de uppfyller skattereglernas krav. Dessa kvar innebär att man ska ha ett ändamål, en öppen medlemsantagning och användning av medlen i den allmännyttiga verksamheten.

Ideella föreningar som äger bolag

I vissa fall kan den ideella verksamheten ha en affärsverksamhet och då skiljer man på den ideella delen genom att bedriva en del av sin verksamhet i ett bolag. Detta är bland annat vanligt inom elitidrotten där viss del är ideell medan en annan del kan tjäna pengar. Det kan även vara bra för till exempel en bygdeförening att äga ett bolag om de vill driva en turismverksamhet eller liknande för att stödja byns utveckling.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan