Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Individuellt ledarskap motiverar medarbetarna

Dela artikeln
måndag, 03 november 2014 0

Ett ledarskap som utgår från individens drivkrafter och personlighet snarare än gruppens sammansättning är långtifrån en självklarhet. En ledare som vill bli verkligt framgångsrik bör först bli en mästare på att leda sig själv och därefter ge sina medarbetare verktygen för att praktisera självledarskap. Det lägger grunden till en långsiktig motivation som växer fram ur varje individs inre.

– Många ledare jag möter är bra på få sina medarbetare att ta till sig det arbetssätt och de metoder företaget arbetar utifrån, men missar ofta att se människan. Om en medarbetare inte kan se hur ett visst arbetssätt kan gynna hans eller hennes utveckling är det svårt att uppnå långsiktig motivation, säger Magnus Hedman, tidigare professionell fotbollsspelare, numera mental tränare och föreläsare med fokus på grupper och individuellt ledarskap. Tillsammans med ledarskapsexperten Elaine Breske Hirscher föreläser Magnus bland annat om konsten att identifiera och leda sig själv mot sin inre drivkraft.

Utbildning i individuellt ledarskap- en riktig god investering

För att kunna leda sig själv krävs en konkret verktygslåda som gör att man kan lotsa sig själv på vägen mot ett övergripande mål som är tillräckligt starkt och viktigt för att man ska orka resa sig upp och prova igen, även när man misslyckas. Att identifiera den här typen av inre mål och drivkraft kräver ofta eftertanke och tid.

– Medarbetare som tar ansvar för sitt individuella ledarskap är mer motiverade på jobbet eftersom de har identifierat en synergi mellan de arbetsuppgifter de utför och svaret på varför de utför dem. De känner sig bekräftade, ser sig själva som en del av ett större sammanhang och slutar leta ursäkter för att inte ge hundra procent på jobbet. Det förebygger dessutom olika former av ohälsa. Att utbilda sina medarbetare i individuellt ledarskap är därför en av de bästa investeringarna en organisation kan göra, säger Magnus Hedman.

När Magnus och Elaine är ute och föreläser möter de många chefer som är så bra på att synliggöra och tillgodose andras behov att de till slut glömmer bort och försummar sina egna.

– Det är en farlig fälla. Det är vanligt att cheferna månar så mycket om sina medarbetare att de slutar utveckla, leda och utmana sig själva. De behöver stanna upp och inse att en chef som vill bli verkligt framgångsrik aldrig kan slarva med sitt individuella ledarskap. Kom ihåg att den dag du försöker tillfredsställa alla riskerar du att förlora dig själv, säger Magnus Hedman.

Viktig förutsättning för att bygga vinnande team

En av dina viktigaste uppgifter som chef är med andra ord att hjälpa dina medarbetare att identifiera sina individuella drivkrafter. Först när du känner till dem kan du på allvar individanpassa ledarskapet.

– Träna dig på att lyssna aktivt, tydliggör spelreglerna inför samtal med dina medarbetare genom att klargöra att inget är vare sig rätt eller fel att säga när det handlar om inre drivkraft. Lär dig att ställa frågor som öppnar upp och ger medarbetaren tid att själv formulera svaren inifrån. Många arbetsgivare talar om vikten av att skapa vinnande team. Enligt min ledarskapsfilosofi är teammedlemmar som bjuder på sig själva en förutsättning för ett sammansvetsat team. Det är därför viktigt att de arbetar med sitt individuella ledarskap innan de kan bli en del av ett sammansvetsat team, säger Elaine Breske Hirscher.

Välj kommun från listan