Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföra inköp av varor och tjänster från annat EU land

Dela artikeln
tisdag, 26 augusti 2014 0

I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

När man köper in varor eller tjänster från en momsregistrerad näringsverksamhet i ett annat EU-land än Sverige så gäller reglerna för omvänd skattskyldighet. För att de ska gälla så ska du själv handla för en momsregistrerad näringsverksamhet och lämna ditt momsregistreringsnummer, VAT nummer till säljaren. Den omvända skattskyldigheten innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på sin faktura utan det är du som köpare som ska redovisa utgående moms och ingående moms på inköpsvärdet omräknat till redovisningsvalutan.

Tänk dock på att det vid köp av tjänster gäller att kunna bevisa att säljaren är en fysisk eller juridisk person med F-skattesedel. Skulle denne inte ha det så räknas köpet som att du får en tjänst av en anställd och då måste du betala ut lön till säljaren.

Då köpet sker inom EU som är en tullunion så behöver du som köpare inte tänka på att du behöver lämna någon importdeklaration till Tullverket vid köpet.

För företag som tillämpar kontantmetoden gäller det att bokföra köpet när betalningen kommit in medan företag som använder sig av faktureringsmetoden bokför köpet först när fakturan kommer in och sedan igen när den har betalats.

Vid köp med annan valuta än den svenska kronan så är det viktigt att tänka på att man först ska redovisa transaktionen i redovisningsvalutan och sedan får man boka eventuella valutakursförändringar när fakturan betalats och man vet vilken kurs som var just då.

Exempel på bokföring av inköp av varor från annat EU land (faktureringsmetoden)

Du har köpt in varor från ett annat EU land för 10000 Euro till en kurs som står på 10 vilket är 100 000 kronor. Då du har lämnat ditt momsregistreringsnummer, VAT nummer till säljaren så är köpet momsfritt. Du använder dig av faktureringsmetoden och bokför först köpet så här när du får fakturan.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2615

Moms varuförvärv 25%

 

25000

2440

Leverantörsskuld

 

100 000

4056

Inköp varor 25% EU

100 000

 

2645

Ingående moms utland

25000

 

När du sedan ska betala fakturan visar det sig att valutakursen sjunkit med en krona och du betalar in 90000 kronor. Det kan du då bokför så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1931

Bankgiro

 

90 000

2440

Leverantörsskuld

100 000

 

7960

Valutakursförluster

 

10000

Exempel på bokföring av inköp av varor från annat EU land (kontantmetoden)

Du har köpt in varor från ett annat EU land för 10000 Euro till en kurs som är och håller sig kvar på 10 vilket är 100 000 kronor. Då du har lämnat ditt momsregistreringsnummer, VAT nummer till säljaren så är köpet momsfritt. Du använder dig av kontantmetoden och bokför köpet så här när du betalat fakturan.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2615

Moms varuförvärv 25%

 

25000

1931

Bankgiro

 

100 000

4056

Inköp varor 25% EU

100 000

 

2645

Ingående moms utland

25000

 

Gå in här för att läsa mer om Moms vid handel med utlandet.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan