av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1254 artiklar

Sam Issa driver Samuel Issa Förlag tillsammans med Andreas Issa och Mats Svanberg. Andreas är behörig SFI- och svenska som andraspråk lärare och Mats jobbar inom strategifrågor och affärsutveckling. Sam kom till Sverige som elvaåring och har gått igenom integrationsprocessen som många nyanlända får göra idag. Då han anser att han har lyckats väldigt bra under sin resa vill han nu gärna hjälpa andra att resa sig upp på fötter igen efter en sådan turbulent livsförändring som det är när man har fått fly till Sverige på grund av olika hemska orsaker.

 

Därmed vill Sam kunna agera som en bro för integrationen, då han är dubbelkulturell och besitter djupa kunskaper i både den svenska kulturen och olika kulturer från länder i Mellanöstern.

Sam och Andreas ville bidra till flyktingfrågan under den senaste vågen då de märkte att alla swishade pengar, både individer som företag, vilket i sig är fantastiskt, menar han. 

- Vi ville däremot ge ett mer långsiktigt värde för nyanlända som kunde hjälpa dem med integrationen i längden under sin resa in mot det svenska samhället, än att bara snabbt skicka en slant pengar.

Med egna erfarenheter, där både han och Andres hade sett människor vara beroende av andra hela tiden på grund av språkbrist, kom de fram till att språket är det viktigaste verktyget för en nyanländ för att kunna klara sig själv och integreras i samhället.

 

- Jag bestämde mig och slog ihop min hjärna med Andreas och skapade förlaget för cirka tre år sedan. Mats klev på företaget när företaget började växa och vi behövde hjälp med affärsutvecklingen, säger Sam, entusiastiskt.

I den rollen jobbar han med projektledning och utveckling av modersmålsbaserade språkböcker. När Andreas har tagit fram ett bokmanus tar han över och arbetar med design, översättning, produktion, tryck och så vidare. Förutom produktutveckling innebär hans roll även att han jobbar en del med försäljning, marknadsföring och kommunikation. Här handlar det om att hitta samarbetspartners som jobbar med nyanlända på olika plan, både kommunala och privata aktörer runtom Sverige. Skolor och andra utbildningsaktörer är ett mycket viktigt segment, förklarar han.

Vad är de bästa med den rollen?

- Jag älskar att erbjuda värdeskapande produkter som förbättrar människors liv. Det känner jag att jag verkligen gör med läroböckerna vi erbjuder. Speciellt när det handlar om att det leder till en dubbel vinst, både för individen och samhället i stort. När en nyanländ snabbt integrerar sig i samhället får hen motivation att påbörja sitt nystartade liv på riktigt och kan själv bidra genom att till exempel hitta ett jobb.

Vad är det som utmanar?

 

- Utmaningen är att kunna bygga upp ett lönsamt företag så att vi kan fortsätta utveckla våra produkter och bli en ännu mer värdeskapande integrationspartner till samhället i framtiden. Här handlar mycket om att nå ut, både till de som behöver våra produkter, men även till dem som har möjlighet att köpa in produkterna och distribuera till användarna, som t ex skolor och utbildningsföretag.

Just nu är de på gång med att med att vidareutveckla och bredda sitt erbjudande samt med att skala upp den digitala biten av deras företag. De har redan idag ett stort antal gratis videolektioner som blivit mycket uppskattade. Dessa jobbar de mycket med att fortsätta utveckla.

- Vi tittar även på möjliga samarbetspartners som vill hjälpa till med finansieringen av våra videolektioner i utbyte mot att synas i vår kanal. Vi har en nära relation med våra slutanvändare och det är ett växande segment inom många branscher, vi tror att detta är en bra förutsättning för sådana samarbeten, säger Sam.

De jobbar även just nu vidare med att ta fram material som underlättar utmaningarna man stöter på efter språkbarriären. Det kan vara allt från yrkessvenska, samhällsnormer och sociala koder, normer på en svensk arbetsplats och oskrivna regler i allmänt som man ska ha med sig för att snabbare kunna integrera sig i Sverige, tillägger han.

- Ett socialt företag har fokus på människor i ett samhälle så mitt tips är att alltid sätta människan i centrum och alltid utgå ifrån den i utvecklingen av företagets olika affärsmodeller.

Sedan anser han också att man bör brinna för en fråga man tycker är särskilt viktig. Det för att kunna orka i motgång när man inte alltid får en positiv respons på vägen mot målet. Det underlättar att vara flera personer som brinner för samma sak, som startar företaget tillsammans, avslutar Sam.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.