Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Jon Persson på Cygni berättar hur de lyckats skapa en eftertraktad arbetsplats

Dela artikeln
onsdag, 02 april 2014 0

Jon perssonCygni grundades 2006 och har sedan dess växt uteslutande organiskt till att i år omsätta 85 MSEK. Deras vision att vara den bästa arbetsgivaren för skickliga och ambitiösa systemutvecklare har lyckats bra. Nu har Cygni nämligen blivit utsedd till Sveriges bästa arbetsplats 2014 i kategorin medelstora företag av Great Place to Work Institute.

Cygni är ett IT-konsultbolag specialiserat på avancerad systemutveckling och har idag knappt 60 anställda. De hjälper främst större företag i Stockholm med att utveckla de IT-system som är allra viktigast i deras verksamhet. Bland deras kunder finns exempelvis SVT, Aftonbladet, Skandia, Scania, Com Hem, Max Matthiessen, Expressen, Kanal 5, Metro, SvD samt ett antal storbanker.

Cygnis vision är att vara den bästa arbetsgivaren för en skicklig och ambitiös systemutvecklare. Med den visionen i ryggen attraherar vi branschens stjärnor vilket i sin tur leder till att vi har ett fantastiskt gott kvalitetsrykte hos våra kunder, säger Jon Persson, VD och styrelseordförande för Cygni.

Vi ställde några frågor till VD och styrelseordförande Jon Persson där han ger sin syn på vikten av ett bra arbetsklimat och hur man bör arbeta för att skapa ett sådant.

Ni har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats 2014, vad uppskattar era medarbetare mest med företaget?

Utmärkelsen är främst baserad på en medarbetarundersökning vilket gör att vi får ganska mycket data kring vad det är som de anställda uppskattar mest med Cygni. De anställda besvarar i undersökningen 60 frågor om Cygni och vi ligger glädjande nog väldigt högt i samtliga kategorier. Men ska man välja ut några områden där vi sticker ut mest gäller det:

  • Trovärdighet som definieras av Great Place To Work som hur "ledningen kommunicerar, deras kompetens och hur konsekvent de arbetar mot visionen”
  • Rättvisa som definieras som "att medarbetarna känner att de är likvärdigt behandlade av ledningen, att ledningen är objektiv samt att medarbetarna blir rättvist behandlade"
  • Frågor gällande vår kompetensutveckling.

Skulle man istället fråga en typisk Cygnian tror jag de skulle säga att Cygni är en glad, byråkratifri och informell arbetsplats där alla vill göra ett bra jobb.

Har du några tips till andra företagare som vill förbättra sitt företagsklimat? 

Jag tror att något som irriterar många människor är när beslut fattas ovanför deras huvud av personer som inte brytt sig om att lyssna in vad de som berörs av beslutet tycker. På Cygni fattar vi många beslut i plenum eller åtminstone med en ordentlig förankringsrunda så att alla som vill får komma till tals. De beslut som inte är lämpliga att fatta på det sättet ska kommuniceras väldigt tydligt vilket innebär att vara konkret kring vad som beslutats, hur det beslutats och varför det beslutats. Många av de förbättringar vi genomfört på Cygni genom åren har kommit på förslag från våra medarbetare. För att skapa en sådan kultur krävs det att alla idéer tas emot på ett bra sätt och om en specifik idé inte går igenom måste personen som lämnat förslaget få en tydlig förklaring till varför.

Är era medarbetare delaktiga i arbetet för att skapa en bra arbetsmiljö? 

Den här frågan besvarade jag delvis i frågan ovanför och svaret är såklart ja. När vi rekryterar är engagemang en egenskap vi letar efter eftersom det brukar innebära att man både är driven och duktig i sin yrkesroll men också att man bidrar med positiv energi och bra förslag internt. Vi prövade att införa ett personalråd för ett par år sedan men rådet kände själva att de inte kunde bidra så mycket eftersom det fanns så många andra kommunikationsvägar och förankringsforum på företaget. Ett väldigt konkret exempel på där medarbetarna påverkat sin arbetsmiljö är att vi för ett par år sedan, på vår årliga konferens i alperna, lät medarbetarna arbeta fram en chefshandbok. I den beskrivs hur Cygnis chefer ska agera, kommunicera och behandla sina medarbetare.

Hur ser ni på framtiden? Kommer ni arbeta aktivt med ett fortsatt förbättrat arbetsklimat? 

Man blir aldrig färdig. I takt med att vi själva, våra kunder och vår omvärld förändras måste vi som företag också fortsätta att vidareutvecklas. Det man måste inse är att det bästa med Cygni inte är hur vi fungerar just idag; Det bästa är att vi har en företagskultur som stödjer de som vi kallar continuous improvement. Så oavsett vilka krav som vi möter i framtiden så tror jag att vi kommer kunna adressera dem på ett bra sätt och förändra oss på det sätt som krävs.

Avslutningsvis: Har du några andra tips till företagare och entreprenörer?

Se chefsrollen som en servicefunktion. En modern chefs viktigaste uppgifter är att peppa, coacha, stötta, kompetensutveckla och få sina medarbetare att må bra. Personer som inte gillar det bör inte vara chefer.

Besök hemsidan: Cygni

Välj kommun från listan